Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2012 07 22   XVI - asis eilinis sekmadienis        metai B

EVANGELIJA  Mk  6,  30 - 34

Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visa, ką buvo nuveikę ir ko mokę. O jis tarė jiems: „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite". Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nė pavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalią vietą. Žmonės pastebėjo juos išplaukiant, ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius. Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų.

 

EUROPOS  GLOBĖJA  ŠV.  BRIGITA

Liepos 23-ąją, Bažnyčios liturginis kalendorius mini Europos globėją šv. Brigitą. Šv. Brigita gimė 1302 arba 1303 m. Jauna ištekėjo už Ulfo Gudmarssono ir susilaukė 8 vaikų. Mirus vyrui, našlė Brigita Švedijoje įkūrė savosios vienuolijos branduolį. Šv. Brigita 1350 m. atvyko į Romą. Čia pasiliko ilgiau. Nenuilsdama veikė keldama kunigijos, vienuolynų ir pasauliečių gyvenimo reformos reikalą. Paliko nemažą rašytinį palikimą - keletą mistinio turinio knygų. Brigita mirė 1373 m. 1391 buvo paskelbta šventąja. Svarbų šv. Brigitos vaidmenį Europos krikščioniškoje istorijoje patvirtino popiežius Jonas Paulius II 1999 m. paskelbdamas ją ir dar dvi šventąsias, Editą Stein ir Kotryną Sienietę, Europos globėjomis. Skelbdamas šventąją Brigitą Europos Globėja,- rašė popiežius Jonas Paulius II šv. Brigitos gimimo 700 m.jubiliejaus proga,- norėjau tikintiesiems pasiūlyti moteriško šventumo pavyzdį. Ji, išgyvenusi laimingos ir ištikimos žmonos bei pavyzdingos motinos ir išmintingos auklėtojos patirtį, turėjo pereiti šventos našlystės laikotarpį, kad galėtų visiškai pašvęsti Dievui savo gyvenimą. Kiekviename savo gyvenimo tarpsnyje ji mokėjo išmintingai sujungti kontempliatyvų gyvenimą su plačiausia veikla, palaikoma meilės Kristui ir Bažnyčiai. Savo laikmečio krikščionių bendruomenę ji praturtino savo moteriškomis savybėmis ir, kaip pilnai save realizavusi moteris, pasišventė brolių tarnybai. Šventosios Brigitos dvasingume galima išskirti daug aspektų. Joje žavimės krikščionybe, kurios pagrindinis bruožas - besąlyginis Kristaus sekimas, įkvėptas evangeliškos dvasios. Ji buvo mokytoja, kaip priimti kryžių - pagrindinę mūsų tikėjimo išraišką. Ji buvo pavyzdinga Bažnyčios mokinė išpažindama nepadalintą krikščionybę. Brigita buvo kontempliatyvaus ir aktyvaus gyvenimo sujungimo pavyzdys, buvo nepailstanti krikščionių vienybės apaštalė, taip pat turėjo pranašišką dovaną skaityti istoriją Evangelijoje ir Evangeliją istorijoje. Brigitietiško dvasingumo esmė - visiškas Dievo pirmenybės pripažinimas. Iš jos mistinės patirties išplaukia ir misionieriškas pašaukimas. Karitatyvinė, misijinė ir netgi politinė Brigitos veikla prasidėdavo pirmiausiai maldoje ir kontempliacijoje. Todėl, kad turėjo laiko Dievui, ji rado laiko ir žmogui.

 

SKELBIMAI

  • Paskutinį liepos savaitgalį - liepos 28 - 29 d.d. Šiaulių vyskupija kviečia į tradicinius Kryžių kalno atlaidus.
  • Liepos 28 d., šeštadienį, 10 val. šv. Mišiose bus minimos a.a. kun. Ričardo Repšio 3-osios mirties metinės.
  • Koplyčios vestibiulyje yra platinamas katalikiška spauda: žurnalas „Artuma", „Žodis tarp mūsų" ir „Kelionė su Bernardinai.lt".

 

Šventųjų  minėjimas

07.23  Šv. Brigita, vienuolė (Europos globėja)

07.24  Šv. Sarbelijus Machlufas, kunigas

07.25  Šv. Jokūbas, apaštalas

07.26  Šv. Joakimas ir Ona, Švč. M. Marijos gimdytojai

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas