Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2012 09 02   XXII - asis eilinis sekmadienis        metai B


EVANGELIJA  Mk  7,  1 - 8.  14 - 15.  21 - 23.

Pas Jėzų susirenka fariziejų ir keli Rašto aiškintojai, atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kuriuos jo mokinius, valgančius suterštomis (tai yra nemazgotomis) rankomis. Mat fariziejai ir visi žydai pagal prosenių paprotį valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Be to, yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi sekdami papročiu, pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo. - Taigi fariziejai ir Rašto aiškintojai jį klausia: „Kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių papročio ir valgo suterštomis rankomis?" Jis atsako jiems: „Gerai apie jus, veidmainius, pranašavo Izaijas, kaip parašyta: Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių". Ir vėl sušaukęs minią, Jėzus kalbėjo: „Paklausykite manęs visi ir supraskite: nėra nieko, kas, iš lauko įėjęs į žmogų, galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina". Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

 

 

SKELBIMAI

  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, norintiems teikiamas Ligonių sakramentas.
  • Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis, skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. vyks Švč. Sakramento adoracija, kurios metu bus kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija, pasiaukojimo aktas, o 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija.
  • Šiluvoje nuo rugsėjo 7 iki 16 d. vyks Švč. M. Marijos gimimo atlaidai. Rugsėjo 9 d., sekmadienį, organizuojama piligriminė kelionė į Šiluvą. Išvykimas 7 val. nuo parapijos bažnyčios, išvykimas į Kauną 14 val. kaina 25 Lt., užsiregistruoti galima prie stalo bažnyčios vestibiulyje.
  • Pradedama tegistracija vaikų, kurie šiais mokslo metais ruošis Sutaikinimo ir Eucharistijos Sakramentų priėmimui. Sekmadieniais šiems mokinukams ir jų tėveliams 13 val. bus švenčiamos katechetinės šv. Mišios. Smulkesnė informacija teikiama parapijos raštinėje.
  • Nuo šio sekmadienio iki Advento pradžios bus renkamos aukos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Šiais metais parapijai nustatyta 8500 Lt dydžio auka. Aukas galime įteikti bažnyčios vestibiulyje prie stalo, kur yra renkamos įvairios aukos, arba - parapijos raštinėje.

 

Šventųjų  minėjimas

09.03  Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas

09.08  Švč. M. Marijos Gimimas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas