Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija balandį – kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi jų diskriminacija. ARKIVYSKUPIJOS – kad Velykų žinia įkvėptų saugoti gyvenimo dovaną ir puoselėti dvasinius pašaukimus bei šeimos gyvenimą.

2012 09 02   XXII - asis eilinis sekmadienis        metai B


EVANGELIJA  Mk  7,  31 - 37

Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį. Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką. Jis pasivėdėjo jį nuošaliau nuo minios, įleido savo pirštus į jo ausis, palietė seilėmis jo liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: „Efatá!", tai yra: „Atsiverk!" Ir tuojau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis kalbėjo kaip reikia. Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį skelbė. Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba".

 

ŠILUVOS ATLAIDAI 2012m.

Šiais metais Šilinių atlaidus pradėjome švęsti rugsėjo 7 d., paminėdami palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Šiluvoje. Dabartiniai Šiluvos atlaidai visuomet turi dominuojančią mintį. Šiais metais prisiminsime prieš 625 metus vykusį Lietuvos Krikštą ir apmąstysime, kokius vaisius jis subrandino. Kaip vienas iš gražiausių vaisių bus prisimintas palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Kiekviena Šiluvos atlaidų diena turi savo atspalvį. Vieną dieną sakralią aikštę pripildo mūsų laisvę saugantys kariai, kitą dieną - policijos, Valstybės sienos apsaugos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos žmonės, trečią - vienuoliai ir kunigai, dar kitą - sergantieji, slaugytojai ir medicinos darbuotojai. Šiluvos sakrali erdvė atjaunėja šeštadienį, kai ją pripildo jauni piligrimai. Jau gražia tradicija yra tapusi jaunimo piligrimystė iš Kryžių kalno. Kelias dienas pėsčiomis mokiniai ir studentai keliauja į Šiluvą melsdamiesi, giedodami ir klausydamiesi Dievo žodžio. Labiausiai Šiluva sušurmuliuoja pagrindinę atlaidų dieną - sekmadienį. Paprastai šią dieną Mišias švenčia beveik visi Lietuvos vyskupai. Tądien meldžiamasi pačia svarbiausia intencija - už Lietuvos šeimas. Jos mums labai svarbios - kokias turėsime šeimas, tokią turėsime Lietuvą ir Bažnyčią Lietuvoje. Paskutinė Šiluvos atlaidų diena paprastai skiriama maldai už mūsų tautiečius, gyvenančius už Lietuvos ribų. Prašome jiems Dievo palaimos, kad, gyvendami toli nuo tėvynės, jie brangintų savo šaknis ir būtų geri Lietuvos ambasadoriai. Taip pat meldžiamės, kad pasisvečiavę svetur lietuviai vėl sugrįžtų į savo gimtąjį lizdą. Šiais metais paskutinę atlaidų dieną prisiminsime ir palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį, kviečiantį nugalėti blogį gerumu ir meile. Prieš 25 metus popiežius Jonas Paulius II paskelbė jį palaimintuoju ir tai buvo didelė dovana Lietuvai, šventusiai 600 m. Krikšto jubiliejų. Šiandien žvelgiame į šį palaimintąjį ir mokomės, kaip mūsų dienomis nugalėti blogį. Atlaidų dienos iki galo prasmingos tampa tik tuomet, kai piligrimai pasinaudoja galimybe priimti Sutaikinimo sakramentą ir dalyvauti Eucharistijoje. Per Šiluvos atlaidus piligrimai meldžiasi Apsireiškimo koplyčioje, kur, kaip liudija tradicija, apsireiškė Dievo Motina, ir Bazilikoje prie stebuklingojo Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo. Atlaidų dienomis piligrimai taip pat turi galimybę nuo ryto iki vakaro, jiems patogiu metu, adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą bazilikos ar Piligrimų centro koplyčiose. Dievo artumos ir Švč. Mergelės Marijos globos ieškantys piligrimai, esate laukiami Šiluvoje!

 

 

SKELBIMAI

  • Šiluvoje iki rugsėjo 16 d. vyksta Švč. M. Marijos gimimo atlaidai.
  • Pradedama registracija vaikų, kurie šiais mokslo metais ruošis Sutaikinimo ir Eucharistijos Sakramentų priėmimui. Sekmadieniais šiems mokinukams ir jų tėveliams 13 val. bus švenčiamos katechetinės šv. Mišios. Smulkesnė informacija teikiama parapijos raštinėje.
  • Nuo šio sekmadienio iki Advento pradžios bus renkamos aukos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Šiais metais parapijai nustatyta 8500 Lt dydžio auka. Aukas galime įteikti bažnyčios vestibiulyje prie stalo, kur yra renkamos įvairios aukos, arba - parapijos raštinėje.

 

Šventųjų  minėjimas

09.12  Švč. M. Marijos Vardas

09.13  Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

09.14  Šventojo Kryžiaus išaukštinimas

09.15  Švč. M. Marija Sopulingoji


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas