Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2012 09 16   XXIV - asis eilinis sekmadienis        metai B


EVANGELIJA  Mk  8,  27 - 35

Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius: „Pasakykite, kuo mane žmonės laiko?" Jie atsakė: „Vieni - Jonu Krikštytoju, kiti - Eliju, treti - dar kuriuo iš pranašų". Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?" Petras jam atsakė: „Tu esi Mesijas". Tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad Žmogaus Sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po trijų dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis!" Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Pirmą kartą tokį atsakymą visų mokinių vardu išdrįso duoti Simonas, ištardamas: „Tu esi Mesijas". Tai drąsus, sakyčiau, gerokai perdėtas atsakymas, nes tuo metu Jėzus tikrai nebuvo panašus į žmonių laukiamą mesiją,- pernelyg Jis buvo paprastas, nuolankus, gailestingas ir švelnus. Jame nebuvo įmanoma pastebėti kažko išskirtinio ir didingo. Simonas Jėzaus didybę pajuto savo širdimi ir tai išsakė lūpomis. Išganytojas, atsakydamas į šį Simono išpažinimą, savo apaštalą pavadina Petru - Uola, leidžia ir šiam suvokti savo, kaip Dievo vaiko, didybę. Tai kartojasi per visus amžius. Jei mes priartėjame prie Jėzaus ir pripažįstame Jį savo Viešpačiu, iškart suvokiame ir tai, kas esame mes patys, kas esame iš tikrųjų - Jėzaus Kristaus sekėjai, krikščionys. Būti krikščioniu iš esmės, vadinasi, pereiti iš būties pačiam sau į būtį vienas kitam. Žodžiais apie sekimą pasiėmus savo kryžių neišsakomas joks privatus pamaldumas. Šie žodžiai priskirtini pagrindinei minčiai, kad žmogus, atsisakydamas savo Aš uždarumo ir pasitenkinimo savimi, iškeliauja už savo ribų, idant galėtų sekti Nukryžiuotąjį ir būti čia dėl kitų. Mesijas padovanoja save žmonėms visą, iki pat mirties. Iš tiesų Jėzus tikinčiam žmogui reiškia labai daug. Jis tampa viltimi, ilgesiu, švelnumu, svajone žmogui, trokštančiam arti savęs jausti Dievą, kuris dalijasi su žmogumi jo likimu ir tame likime dalyvauja. Žinoma, mes sugebame duoti ir katekizme palaimintą atsakymą: „Jėzus yra Kristus, Dievo Sūnus". Tai teisingas teiginys, tačiau jis ne kartą yra toks tolimas širdžiai!

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį šeštadienį, rugsėjo mėn. 22 d. 12 val. bus švenčiamos šv. Mišios prie Palaimintojo Jono Pauliaus II, kurio kraujo relikviją mes turime. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Palaimintajam, t. y., įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje.
  • Tėvų, kurių vaikai šiais mokslo metais ruošis Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentų priėmimui, susirinkimai bus pravedami rugsėjo 19, 20, arba 21 dienomis 18.30 val., po vakaro šv. Mišių parapijos bažnyčioje.
  • Kviečiame Jus prisidėti prie bažnyčios suolų įrengimo. Vieno šešiaviečio suolo su klauptu kaina yra 1800 Lt. Auką galima įteikti bažnyčios vestibiulyje prie stalo, kur renkamos įvairios aukos, arba parapijos raštinėje.
  • Renkamos aukos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Šiais metais parapijai nustatyta 8500 Lt dydžio auka. Aukas galime įteikti bažnyčios vestibiulyje prie stalo, kur yra renkamos įvairios aukos, arba - parapijos raštinėje.

 

Šventųjų  minėjimas

09.15  Šv. Robertas Belarminas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

09.19  Šv. Januarijus, vyskupas, kankinys

09.20  Šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas ir kiti Korėjos kankiniai

09.21  Šv. Matas, apaštalas, evangelistas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas