Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2012 09 30   XXVI - asis eilinis sekmadienis        metai B


EVANGELIJA  Mk  9,  38 - 43.  47 - 48.

Jonas jam tarė: „Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis". Jėzus atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus! Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, - iš tiesų sakau jums, - tas nepraras savo užmokesčio". „Kas papiktintų vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų daug geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo asilo sukamų girnų akmenį ir įmestų į jūrą. Jei tavoji ranka gundo tave nusidėti, - nusikirsk ją! Verčiau tau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į pragarą, į negęstančią ugnį". Ir jei tavoji koja veda tave į nuodėmę, - nusikirsk ją, nes geriau tau luošam įžengti į gyvenimą, negu su abiem kojom būti įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavoji akis, - išlupk ją, nes verčiau tau vienakiui įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta.

 

ŠVENTIEJI  ANGELAI  SARGAI

„Neištiks tavęs žala, nepalies tavo palapinės nelaimė. Juk jis palieps savo angelams, kad saugotų tave visur, kur tik eitumei. Savo rankomis jie neš tave, kad kojos į akmenį neužsigautum" (Ps 91, 10-12)

Dievas globoja visą pasaulį savo Apvaizda, visur būdamas savo visagalybe, išmintimi, savo esme. Netgi mūsų mintys ir norai yra Jam aiškiausiai žinomi ir suprantami. Jis yra mūsų Kūrėjas, Valdovas ir Tėvas. Pamilęs mus amžina meile, Jis siunčia tautoms ir pavieniams asmenims globoti, saugoti ir valdyti savo dangiškąsias dvasias - Angelus Sargus. Savo gerąjį Angelą Sargą turime kiekvienas nuo pat mažens. Apie tai kalbėjo ir Išganytojas - „Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą" (Mt 18, 10). Katalikų Bažnyčia moko, kad angelai - tai Dievo sutvertos dvasinės būtybės, neturinčios žmogiškojo kūno. Šv. Angelų Sargų šventė pirmiausia pasirodė Ispanijoje ir Prancūzijoje XVII a. 1667 m., reikalaujant imperatoriui Ferdinandui II, popiežius Klemensas IX šiai šventei paskyrė pirmą rugsėjo sekmadienį. Popiežius Pijus X šią dieną dar kartą patvirtino, kad ši šventė Bažnyčioje būtų minima spalio 2 d. Maldelė į Angelą Sargą: Dievo Angele, mano Sarge, teikis mane, Aukščiausiojo Tau pavestą, šią dieną mokyti, vesti ir valdyti. Amen.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį pirmadienį pradėsime spalio mėnesį, kuris yra skirtas Rožinio maldai; kiekvieną vakarą bažnyčioje prieš šv. Mišias 17.30 val. prie išstatyto pagarbinimui Švč. Sakramento bus kalbamas rožinis. Jį praves parapijos Gyvojo rožinio ir Marijos legiono narės bei maldos pagalbininkės, už sukalbėtą dalį galima pelnyti visuotinius atlaidus.
  • Pradedama registracija jaunimo, kurie ruošis Sutvirtinimo sakramento priėmimui. Jaunimą ir jų tėvus kviečiu į susirinkimą spalio mėn. 10, 11 arba 12 d., pasirinktinai 18.30 val., parapijos bažnyčioje.
  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, norintiems teikiamas Ligonių sakramentas.
  • Ateinantys penktadienis ir šeštadienis yra pirmieji mėnesyje, kurie skiriami Švč. Jėzaus Širdies garbei ir Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. bus pravedamos priklausančios pamaldos. Šv. Mišios švenčiamos aukotojų intencija.
  • Kviečiame Jus prisidėti prie bažnyčios suolų įrengimo. Vieno šešiaviečio suolo su klauptu kaina yra 1800 Lt. Auką galima įteikti bažnyčios vestibiulyje prie stalo, kur renkamos įvairios aukos, arba parapijos raštinėje.
  • Renkamos aukos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Šiais metais parapijai nustatyta 8500 Lt dydžio auka. Aukas galime įteikti bažnyčios vestibiulyje prie stalo, kur yra renkamos įvairios aukos, arba - parapijos raštinėje.

 

Šventųjų  minėjimas

10.01  Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja

10.02  Šv. Angelai Sargai

10.04  Šv. Pranciškus Asyžietis

10.05  Šv. Faustina Kovalska, vienuolė

10.06  Šv. Brunonas, kunigas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas