Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2012 10 28   XXX - asis eilinis sekmadienis        metai B

 

EVANGELIJA  Mk  10,  46 - 52

Taip jie ateina į Jerichą. O iškeliaujant jam su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho, aklas elgeta Bartimiejus (Timiejaus sūnus) sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog čia Jėzus Nazarėnas, jis pradėjo garsiai šaukti: „Dovydo Sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs!" Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!" Jėzus sustojo ir tarė: „Pašaukite jį". Žmonės pašaukė neregį, sakydami: „Drąsos! Kelkis, jis tave šaukia". Tasai, nusimetęs apsiaustą, pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. Jėzus prabilo į jį: „Ko nori, kad tau padaryčiau?" Neregys atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!" Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave". Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

  Kuomet patiriame gyvenimo sunkumus, kai užklumpa problemos mes kreipiamės į Dievą, Visagalį, kuriam nėra jokių ribų, kuris gali nuraminti, paguosti, padėti. Mes taip pat, kaip elgetos, savyje nesurandame atsakymo, todėl prašome gailestingumo: šviesos. Mes galėtume prašyti ir tikrai dažnai iš Viešpaties prašome daugelio dalykų: sėkmės, pinigų, meilės, karjeros, tačiau reikia tik vieno: šviesos. Bartimiejus meldžia Dievo gailestingumo, nes jo širdyje tamsu, nes jis yra baimės paralyžiuotas, nes nežino, ką jam daryti. Mums reikia šviesos, nes sėkmė neturės jokios vertės, jei nesuvoksime, kas tą sėkmę mums suteikė. Šviesos reikia tam, kad mokėtume suvokti, kiek pinigų reikia nuraminti širdies troškimus. Šviesos reikia ir tada, kai meilė ir švelnūs jausmai pavirsta priespauda ir skausmu. Šviesa reikalinga visiems, darantiems karjerą, nes visos pasiektos aukštumos nevertos nieko, jei širdyje viešpatauja tamsybė. Jėzaus ir Bartimiejaus pokalbyje pastarojo lūpomis išgirstame tai, ko turėtume prašyti iš Viešpaties, trokšdami tikrai pajusti Jo artumą. „Ko nori, kad tau padaryčiau?- klausia neregį Jėzus. „Rabuni, kad praregėčiau,"- nuskamba aklojo atsakymas. Jis šaukė garsiai ir įkyriai, neklausydamas žmonių, nes suprato, kad jei to nedarys, neteks paskutinės vilties, praleis paskutinę išsivadavimo galimybę,daugiau jam niekas nepadės. Aplinkiniams atrodo, kad jis savo garsiai išsakomu nerimu trukdo kitiems eiti savo keliu. Mes visuomet esame linkę pasakyti: „Tylėk, bičiuli, pasiduok savo skirtam likimui". „Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave Su šiais žodžiais įvyksta stebuklas. Dievo džiaugsmas, žmogaus džiaugsmas. Ir Bartimiejus, įžengęs į šviesą, „nusekė paskui Jėzų keliu". Jis tampa jo mokiniu ir keliauja su Mokytoju į Jeruzalę, kad dalyvautų su juo didžiajame išganymo slėpinyje - Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinyje. Bartimiejus savo ruožtu tampa šviesos liudytoju, dalydamasis asmenine savo išgydimo ir perkeitimo patirtimi su kitais.

 

SKELBIMAI

  • Spalio 31 d., trečiadienį, baigsime rožinio mėnesį. Šv. Mišios 18 val. bus švenčiamos už rožinio kalbėtojus.
  • Lapkričio 1 d., ketvirtadienį, Visų Šventųjų šventė. Šv. Mišios aukotojų intencija bus švenčiamos: 8, 9, 10.30, 12 ir 18 val.
  • Lapkričio 2 d., penktadienį, Vėlinės - Mirusiųjų pagerbimo diena. Gedulinės šv. Mišios aukotojų intencija bus švenčiamos sekmadienio tvarka: 8, 9, 10.30, 12 ir 18 val. Po 10.30 ir 18 val. šv. Mišių bus pravedama gedulinė procesija.
  • Vėlinių dieną taip pat jų aštuondienio metu galima pelnyti visuotinius atlaidus sau ir mirusiųjų naudai. Atlaidų sąlygos - Šv. Tėvo intencija sukalbėti maldas „Tėve mūsų" ir „Tikiu", dalyvaujant šv. Mišiose priimti šv. Komuniją bei maldingai aplankyti kapus.
  • Kviečiame Jus prisidėti prie Kauno kunigų seminarijos išlaikymo ir bažnyčios suolų įrengimo. Auką galima įteikti bažnyčios vestibiulyje prie stalo, kur renkamos įvairios aukos, arba parapijos raštinėje.

 

Šventųjų  minėjimas

11.03  Šv. Marynas Poresas, vienuolis

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas