Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2012 12 09       II-sis    Advento    sekmadienis                 metai C


EVANGELIJA  Lk 3, 1 - 6

Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui - Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lisanijui - Abilėnės tetrarchu, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje. Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti, kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje: Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis - nulygintas. Kreivi keliai taps tiesūs, o duobėti - išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą.

 

Šv.  Mikalojaus

270 - 346 metais Miros mieste gyvenęs vyskupas garsėjo gerais darbais ir buvo vadinamas Mikalojumi Stebukladariu, paskelbtas šventuoju. Šv. Mikalojų globėju pasirinko įvairios valstybės, miestai ir bendruomenės. Jis globoja Amsterdamą (Olandija), Barį (Italija), eilę Vokietijos, Lenkijos ir Rusijos miestų.   Šis šventasis globoja pirklius, žvejus, jūrininkus, studentus, vaikus ir netekėjusias mergeles. Garsi istorija, kai jis išgelbėjo iš gręsiančios vergovės tris nusigyvenusio pirklio dukras, slapta įmesdamas joms per langą į namus tris pinigų maišus.  Simboliniai Šv. Mikalojaus ženklai - trys maišeliai arba trys rutuliai (dovanos neturtingiesiems), knyga, laivas ir vyskupo apranga. Kituose kraštuose Mikalojaus vardas skamba įvairiai: Nikolaos, Nikolas, Klasas, Klausas ir kitaip. Patvirtinta, kad 19  amžiuje atsiradusio Kalėdų senelio - Santa Klauso prototipas ir yra dovanas slapčiai teikdavęs Šv. Mikalojus. XI amžiuje turkai mahometonai, tapę didele ir organizuota jėga, ėmė skverbtis į krikščionių apgyvendintas žemes ir pasiekė ir Miros miesto regioną. Tuo metu jų pagrindinis tikslas buvo plėšimas, o krikščionių bažnyčios dažnai tapdavo jų taikiniu. Tačiau visų nuostabai Mikalojaus kapo, ten esančios šventovės bei ją saugančių vienuolių mahometonai nelietė. Vis tik Bario žmonės, kurie tikėjo, jog Mikalojus saugo miesto jūreivius jūroje, nusprendė, jog reikia šventojo palaikus perkelti į saugesnę vietą. Tad 1087 metų balandį pasiuntė į Mirą laivą su 62 žmonių įgula, kuriai vadovavo du kunigai, apsimesdami vykstą prekybos reikalais. Nakties metu 47 žmonių būrys įėjo į Mikalojaus kapavietę ir, surinkę jo palaikus, skubiai išplaukė atgal į Barį. Po dviejų metų šventojo Mikalojaus palaikai buvo iškilmingai patalpinti jam skirtos bazilikos kriptoje. Nuo tada visuose Rytuose žinomo šventojo garsas ilgainiui ėmė plisti visuose Vakaruose, o Bario mieste jo palaikų pargabenimo diena, gegužės 9, iškilmingai minima iki šiol. Šventojo Mikalojaus figūra po truputį tapo gerumo, pagalbos ir džiaugsmo simboliu. Mums - krikščionims - šventasis Miros vyskupas Mikalojus, geradarys ir pagalbininkas, savo gyvenimu liudija, jog Dieve ir tikėjime į Dievą slypi kiekvienos dovanos šaknys. Šv. Mikalojus Kauną globoja penktą šimtmetį. Tiksli Šv. Mikalojaus pasirinkimo miesto globėju data nežinoma. 1495 metais Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčia buvo įšventinta popiežiaus nurodymu, o nuo 1575 m. Šv. Mikalojus vaizduojamas miesto Suolininkų (prisiekusiųjų atstovų) antspaude. Prie vandens kelių įsikūrusiam stambiam prekybos centrui - Kaunui Šv. Mikalojus buvo svarbus simbolis. Šiandien Šv. Mikalojaus atributai - trys rutuliai puošia Didįjį Kauno miesto herbą ir mero anspaudą.

SKELBIMAI

·   Advento metu ruošiamasi Kalėdoms, einama kalėdinės išpažinties, penktadieniais laikomasi pasninko. Advento rekolekcijose, vyks gruodžio mėn. 22 ir 23 d.d. Visais Advento sekmadieniais 7.40 val. giedamos „Marijos valandos", 8 val. švenčiamos Rarotų - tai laukimo kartu su Švč. M. Marija šv. Mišios.

·  Kviečiu dalyvauti akcijoje "Gerumas mus vienija", kuri vyks visą Advento laikotarpį. Parapijos „Caritas" narės platina žvakutes, gautos už jas aukos skiriamos paremti stokojančius ir vargstančius parapijos bendruomenės narius.

·  Norintys, kad Advento ar Kalėdų laiku būtų palaiminti ir aplankyti Jūsų namai, prašome užsirašyti parapijos raštinėje.

·  Šiuo metu renkamos aukos bažnyčios suolų įrengimui, jas galima įteigti bažnyčios vestibiulyje arba parapijos raštinėje.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

12.11  Šv. Damazas I, popiežius

12.12  Gvadalupės Švč. Mergelė Marija

12.13  Šv. Liucija, mergelė, kankinė

12.14  Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas