Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2012 12 16       III-sis    Advento    sekmadienis                 metai C


EVANGELIJA  Lk 3, 10 - 18

Minios jį klausinėjo: „Tai ką gi mums daryti?!" Jis joms sakydavo: „Kas turi dvejus marškinius, tepasidalija su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro". Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė: „Mokytojau, o ką mums daryti?" Jis aiškino jiems: „Nereikalaukite daugiau, negu jums nustatyta". Taip pat ir kariai klausinėjo: „O ką mums daryti?" Jis jiems sakė: „Nieko neskriauskite ir neįdavinėkite dėl pelno, tenkinkitės savo alga". Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems kalbėjo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė: jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi". Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną.

 

Benediktas XVI: Kalėdų eglė yra Kristaus šviesos simbolis

   Popiežius Benediktas priėmė ir palaimino grupę žmonių iš Pietų Italijos. Pescopennataro miestelio municipalitetas padovanojo popiežiui Šv. Petro aikštėje pastatytą Kalėdų eglę. Daugiau kaip keturi šimtai žmonių, su miesto ir regiono vadovais, lydimi vietinių ganytojų dalyvavo Kalėdoms papuoštos eglės apšvietimo įžiebime. Popiežius, visiems Kalėdų eglę iki Vatikano palydėjusiems žmonėms palinkėjo ramiai ir intensyviai praleisti Viešpaties Kalėdas, primindamas pranašo Izaijo garsiąją žinią, jog Viešpats apsireiškė kaip didi šviesa tautai, gyvenusiai tamsoje (Iz 9,1). Dievas tapo žmogumi ir apsigyveno tarp mūsų, kad išsklaidytų klaidos ir nuodėmės tamsą, padovanodamas žmonijai savo dieviškąją šviesą. Ta šviesa, kurią simbolizuoja ir primena Kalėdų medis, per praėjusius amžius ir tūkstantmečius nė kiek nenusilpo, bet toliau šviečia mums ir apšviečia kiekvieną į pasaulį ateinantį žmogų, ypač kai tenka išgyventi netikrumą ir sunkumus. Pats Kristus pasakė: „Aš - pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą" (Jn 8,12). Popiežius užsiminė ir apie epochas, kai buvo stengiamasi užgesinti Dievo šviesą. Bandymai vietoj Dievo šviesos įžiebti iliuzinius ir apgaulingus žibintus davė pradžią laikotarpiams paženklintiems tragiško smurto prieš žmones. Nes kai bandoma ištrinti Dievo vardą iš istorijos puslapių, būna nubrėžiamos kreivos eilutės, kuriose net gražiausi ir kilniausi žodžiai neteka savo tikrosios prasmės. Tokios mūsų gyvenimo tikrovės sąvokos kaip „laisvė", „bendras gėris", „teisingumas", atskirtos nuo Dievo, jo meilės, nuo Dievo, kuris savo veidą atskleidė Jėzuje Kristuje, labai dažnai tampa priklausomos nuo žmogiškųjų interesų, prarasdamos ryšį su tiesos ir pilietinės atsakomybės reikalavimais. Tikėjimo metų Kalėdų eglė, taip ją pavadino Popiežius susitikime su ją padovanojusiais Molizės regiono gyventojais, yra 24 metrų aukščio ir stovi šv. Petro aikštės centre, prie obelisko ir dar neatidengtos Betliejaus prakartėlės, kuri bus atidengta Kūčių vakarą.

SKELBIMAI

·  Advento metu ruošiamasi Kalėdoms, einama kalėdinės išpažinties, penktadieniais ir Kūčių dienoje laikomasi pasninko. Advento rekolekcijos bus pravedamos ateinantį šeštadienį ir sekmadienį, gruodžio mėn. 22 ir 23 d.d. Šeštadienį šv. Mišios bus švenčiamos 9, 10, 12 ir 18 val. Sekmadienį - 8, 9, 10,30 ir 12 val. Prieš šv. Mišias ir jų metu bus klausoma išpažinčių.

· Ateinantį šeštadienį, gruodžio 22 d., 12 val. švęsime Palaimintojo Jono Pauliaus II dieną. Šv. Mišias švęs Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Palaimintajam, t. y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Šv. Mišias transliuos „Marijos radijas". Šv. Mišiose daroma rinkliava skirta paremti „Marijos radijas" veiklą.

· Kviečiu dalyvauti akcijoje "Gerumas mus vienija", kuri vyks visą Advento laikotarpį. Parapijos „Caritas" narės platina žvakutes, gautos už jas aukos skiriamos paremti stokojančius ir vargstančius parapijos bendruomenės narius.

· Šiuo metu renkamos aukos bažnyčios suolų įrengimui, jas galima įteigti bažnyčios vestibiulyje arba parapijos raštinėje.

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

12.21  Šv. Petras Kanizijus, kunigas, Bažnyčios mokytojas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas