Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2013 02 10                        V-asis eilinis sekmadienis                        metai C

EVANGELIJA  Lk  5,  1 - 11

Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio, jis stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis, sustojusias prie ežero kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė jį truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minias iš valties. Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: „Irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui". Simonas jam atsakė: „Mokytojau, mes, kiaurą naktį vargę, nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus". Tai padarę, jie užgriebė didelę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje valtyje, atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus, jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos kone skendo. Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jėzui į kojas, sakydamas: „Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš - nusidėjėlis!" Mat jį ir visus jo draugus suėmė išgąstis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę; taip pat Zebediejaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui: „Nebijok! Nuo šiol jau žmones žvejosi". Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Kiekvieną rytą aš stoju Dievo akivaizdon, dienos pradžia - tai pastangos suprasti, ko tą dieną iš manęs laukia Dievas. Esu krikščionis, todėl, suvokdamas savo atsakomybę ir pasiuntinybę pasaulyje, privalau pripažinti, jog iš manęs laukiama kažko konkretaus. Kaip krikščionis aš ryžtuosi vykdyti Dievo valią, kuri man apreikšta Dievo įsakymuose. Dievo įsakymai suteikia paguodą, kai suprantame, kad kitas žmogus yra įpareigotas jų laikytis, ir tampa nepakeliami, kai jų laikytis tenka mums patiems. Tada Dievo žodžiai ir tampa nepatogūs. Jie neatrodo raminantys, bet labai reiklūs, nes Viešpats kalba ne apie smulkmenas, bet apie tai, jog iš smulkmenų susideda visas gyvenimas ir net amžinybė, kad kiekviena smulkmena privalo būti išgyventa sąžiningai ir garbingai. Nerasdamas savyje pakankamai ryžto, pačius nemaloniausius savo puikybei reikalavimus vėl atidedu ateičiai... Tik vakare, žvelgdamas į dar vieną nugyventą dieną, aiškiai pamatau, kad neatliktų darbų, praleistų galimybių padaryti gera buvo kur kas daugiau, nei galėjau tikėtis. Mūsų gyvenimas ir tikėjimas tikrai būtų kur kas kitokie, jei mokėtume kasdien paklusti Dievo žodžiui.

SKELBIMAI

  • 1992 m. popiežius Jonas Paulius II-sis vasario 11 d. paskelbė Pasauline Ligonių diena ir pakvietė tą dieną daugiau dėmesio skirti sergantiems: juos aplankyti, už juos pasimelsti ir pagal išgales juos paremti. Tad ateinantį šeštadienį švęsime Pasaulinę ligonių dieną - 18 val. šv. Mišių metu melsimės už sergančiuosius.
  • Ateinantį antradienį, vasario 12-ąją, Užgavėnėmis baigsime švęsti eilinį metų laiką.
  • Ateinantį trečiadienį, vasario 13d. - Pelenų diena, atgaila pradedame Gavėnios metą. Šv. Mišios bus švenčiamos 8, 9, 10.30, 12 ir 18 val. Šv. Mišiose bus šventinami ir barstomi pelenai. Šią dieną ir visais Gavėnios penktadieniais pasninkaujame.
  • Gavėnios penktadieniais prieš vakaro šv. Mišias 17.30 val. apmąstysime Kristaus Kančios kelią.
  • Gavėnios sekmadieniais prieš pirmąsias šv. Mišias 7.40 val. bus giedami „Graudūs verksmai".
  • Vasario 16 d., minėsime Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Mišios bus švenčiamos 9, 10 ir 18 val.
  • Vasario 22 d., 12 val. švęsime Pal. Jono Pauliaus II dieną. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Palaimintajam, t. y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Šv. Mišias transliuos „Marijos radijas".
  • Kviečiame dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo bažnyčios vidaus įrengimui.
  • Šiuo metu renkamos aukos bažnyčios suolų įrengimui, jas galima įteikti bažnyčios vestibiulyje arba parapijos raštinėje.

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

02.11  Lurdo Švč. Mergelė Marija

02.14  Šv. Kirilas,vienuolis ir šv. Metodijus, vyskupas,Europos globėjai


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas