Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2013 03 17                  V-asis Gavėnios   sekmadienis                     metai  C

EVANGELIJA  Jn  8,  1 - 11

Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė moterį, sugautą svetimaujant. Pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį: „Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums Įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi?" Jie tai sakė, spęsdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį". Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris. Atsitiesęs Jėzus paklausė: „Moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė?" Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie". Jėzus jai tarė: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk".

 

TURIME POPIEŽIŲ

   Konklavos antrosios dienos vakarą kardinolai naujuoju Šventojo Petro Įpėdiniu išrinko kardinolą Jorge Mario Bergoglio iš Argentinos, kuris pasirinko Pranciškaus vardą.

Pirmieji Šventojo Tėvo žodžiai trečiadienio vakarą:

„Broliai ir seserys. Labas vakaras. Jūs žinote, kad konklavos pareiga buvo duoti vyskupą Romai. Ir atrodo, kad mano broliai kardinolai, jį surado kone pasaulio pakrašty. Dėkoju jums už priėmimą. Romos vyskupijos bendruomenė turi savo vyskupą". Bergoglio gimė Argentinos sostinėje 1936 m. gruodžio 17 d. imigrantų iš Šiaurės Italijos Pjemonto šeimoje, užauginusioje penkis vaikus. Baigęs vidurinę mokyklą, pradėjo studijuoti chemiją, bet greit pasuko rengimosi kunigystei keliu. Pirmiausia įstojo į diecezinę kunigų seminariją, bet 1958 m. perėjo į Jėzaus Draugijos noviciatą. Baigęs noviciatą, buvo pasiųstas studijuoti į Čilę. Grįžęs į Argentiną, 1963 m. apsigynė filosofijos doktoratą. Porą metų dėstė jėzuitų kolegijoje. Nuo 1967 iki 1970 m. studijavo teologiją. Dar studijų metais, 1969-ųjų gruodžio 13 d. priėmė kunigo šventimus. 1973 m. balandžio 22 d. davė amžinuosius vienuoliškus įžadus Jėzaus Draugijoje. T. Jorge Mario Bergoglio SJ pirmiausia paskirtas noviciato magistru. Jau 1973 m. išrinktas Argentinos jėzuitų provincijolu. Nuo 1980 iki 1986 m. - jėzuitų kolegijos rektorius. Nuo 1986 m. tęsė studijas ir stažavosi Vokietijoje. 1992 m. birželio 27 d. konsekruotas vyskupu, 1997 m. vyskupas Bergoglio paskirtas savo arkivyskupo koadjutoriumi, o 1998 m. vasario 28 d. tapo Buenos Aires arkivyskupu. 2001 m. vasario 21 d. vykusioje Jono Pauliaus II sušauktoje konsistorijoje arkivyskupas Bergoglio paskirtas kardinolu. Vadovaudamas Argentinos sostinės arkivyskupijai kard. Bergoglio tapo viena svarbiausių bažnytinio gyvenimo figūrų ne tik savo šalies, bet ir visos Lotynų Amerikos mastu, vienu pagrindinių kontinentinės evangelizavimo misijos pradininkų ir vykdytojų. „Mano žmonės yra vargšai ir aš esu vienas iš jų", taip jam ne kartą yra tekę aiškinti, kodėl jis gyvena ne rūmuose, o paprastame bute, kodėl pats sau gamina vakarienę. Savo kunigams jis visuomet primindavo kaip svarbu gailestingumas, ganytojiška drąsa, kaip svarbu niekam neužtrenkti durų. Pats blogiausias dalykas koks gali nutikti Bažnyčiai, vieną kartą aiškino kard. Bergoglio, yra savęs iškėlimas į centrą. Kas seka Kristų, sakydavo jis, tam savaime aišku, kad kėsinimasis į žmogaus orumą yra labai sunki nuodėmė.

SKELBIMAI

  • Kovo 22 - 24 d.d., t.y. ateinantį penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį, bus pravedamos gavėnios rekolekcijos - dvasinis pasiruošimas šv. Velykų šventei. Šv. Mišios bus švenčiamos penktadienį 12 val. prie Palaimintojo Jono Pauliaus II kraujo relikvijos, šeštadienį 9, 10 ir 18 val., sekmadienį - 8, 9, 10.30 ir 12 val.
  • Ateinantis sekmadienis - Verbų sekmadienis. Verbos bus šventinamos prieš kiekvienas šv. Mišias. Sumos šv. Mišiose 10.30 val. bus einama Verbų procesija.
  • Gavėnios laikotarpiu ruošiamės ir einame Velykinės išpažinties. Jos neatlikus pažeidžiame ketvirtąjį Bažnyčios įsakymą ir pasiliekame sunkioje nuodėmėje. Išpažintys mūsų bažnyčioje klausomos prieš kiekvienas šv. Mišias ir jų metu.
  • Šiuo metu renkamos aukos bažnyčios suolų įrengimui, jas galima įteikti bažnyčios vestibiulyje arba parapijos raštinėje.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

03.19  Šv. Juozapas, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis

03.23  Šv. Turibijus Mongrovietis, vyskupas

 

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas