Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2013 04 07        II-asis Velykų sekmadienis        (Atvelykis)            metai C

 EVANGELIJA  Jn  20,  19 - 31

Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!" Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu". Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, - sulaikytos". Vieno iš dvylikos - Tomo, vadinamo Dvyniu, - nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!" O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono - netikėsiu". Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!" Paskui kreipėsi į Tomą: „Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis - būk tikintis". Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas"! Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!" Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą.

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Palaimintasis Jonas Paulius II panoro antrąjį Velykų sekmadienį pavadinti Dievo Gailestingumo sekmadieniu. Taip popiežius dar kartą visiems nurodė pasitikėjimo ir vilties šaltinį - prisikėlusį Kristų ir priminė Viešpaties per šv. Faustiną perduotą gailestingumo žinią, kurią galima glaustai nusakyti žodžiais: „Jėzau, pasitikiu Tavimi!" Prisikėlęs Jėzus dovanojo saviesiems naują, dar tvirtesnę ir nenugalimą vienybę, kurios pamatas ne žmogiškieji ištekliai, bet dieviškasis gailestingumas, leidęs jiems patirti, jog jie yra mylimi ir sutaikinti su Dievu. Dievo gailestingumo meilė tvirtai suvienija, šiandien kaip ir vakar, Bažnyčią ir kuria vieną žmonijos šeimą. Dieviškoji meilė, dėka nukryžiuoto ir priskėlusio Kristaus, mums atleidžia nuodėmes ir mus atnaujina. Šio sekmadienio Evangelija pasakoja, jog prisikėlęs Jėzus apsireiškė mokiniams pirmosios savaitės dienos vakare ir vėl pasirodė jiems toje pačioje vietoje po aštuonių dienų. Nuo pat pradžių krikščionių bendruomenė pradėjo švęsti Prisikėlimo slėpinį krikščionims aštuntąją dieną, kuri vadinama Viešpaties diena, arba sekmadieniu. Tačiau šiandienos Evangelija neapsistoja vien tik prie tikėjimu besidžiaugiančios bendruomenės, bet, pasakodama apie Tomo abejonę, eina pasitikti industrinio amžiaus žmogaus, kuris tiki tik tuo, ką galima pamatyti, paliesti, pasverti, išmatuoti, apskaičiuoti. Šventasis Augustinas († 430) apie tai sako: „Tomas matė ir lietė žmogų, bet išpažino savo tikėjimą į Dievą, kurio nei matė, nei lietė. Bet tai, ką matė ir lietė, jį paskatino tikėti tuo, kuo iki tol abejojo." Jėzus skelbia krikščionims, kurie ateis po Tomo, naują tikėjimo pradžią ir pagrindą: nuo dabar santykis su Juo įsikūnys tikėjime, bendruomenės gyvenime, pastatytame ant apaštalų liudijimo; nuo dabar ir iki laikų pabaigos Jis bus matomas ir girdimas Bažnyčioje, kurią palaiko ir veda Šventoji Dvasia.

 

SKELBIMAI

  • Šiais metais Kauno Gerojo Ganytojo parapija švenčia 15-os metų įkūrimo sukaktį. Šia proga balandžio 19 d., penktadienį, 14 val. parapijos salėje vyks konferencija tema - „Gerojo Ganytojo parapijai - 15 metų".
  • Balandžio 20 d., šeštadienį, 13 val. parapijos salėje Dainavos seniūnijos ugdymo įstaigų auklėtinių koncertas. 15 val. Dainavos seniūnijos bendruomenės meno kolektyvų ir svečių koncertas „Skambėk lietuviška daina"
  • Balandžio 21 d., sekmadienį, švęsime pagrindinius - Gerojo Ganytojo atlaidus, 15 metų įkūrimo ir klebono tarnystės šioje bendruomenėje sukaktis. 1115 val. bažnyčios šventoriuje sutinkame Kauno arkivyskupijos augziliarą vyskupą Kęstutį Kėvalą. 1130 val. bus šventinamas koplytstulpis, pastatytas Dainavos kaimo atminimui. 12 val. bus švenčiamos iškilmingos šv. Mišios, kurių metu Dainavos parapijos jaunimui vyskupas suteiks Sutvirtinimo sakramentą. Pasibaigus šventei bažnyčios šventoriuje koncertuos jaunimo grupė „Lašeliukai".
  • Balandžio 22 d., pirmadienį, 12 val. bus švenčiamos padėkos šv. Mišios prie Palaimintojo Jono Pauliaus II kraujo relikvijos. Į Mišias yra pakvieti visi iki šiol parapijoje tarnystę atlikę kunigai ir diakonai. Šv. Mišioms vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.
  • Šiuo metu renkamos aukos bažnyčios suolų įrengimui, jas galima įteikti bažnyčios vestibiulyje arba parapijos raštinėje.
  • Šios dienos rinkliava skiriama Lietuvos jaunimo dienoms paremti, kurios vyks Kaune birželio mėn. 28-30 d.

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

04.08  Viešpaties Apreiškimas

04.11  Šv. Stanislovas, vyskupas, kankinys

04.13  Šv. Martynas I, popiežius, kankinys

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas