Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.
2013 04 21              IV-asis    Velykų    sekmadienis                    metai C

EVANGELIJA  Jn 10, 27 - 30

Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos. Aš ir Tėvas esame viena".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI 

Pagal Dievo planą, buvimas Jo tikinčiųjų bendruomenėje reiškia tiek sugebėjimą įveikti nesveiką individualizmą ir išmokti gyventi drauge su kitais, tiek nepasidavimą bandos instinktui, nes, norint sugyventi su kitais, reikia aiškiai suvokti savo paties individualybę. Eiti su Kristumi - nereiškia sekti Jį pasyviai. Krikščionių bendruomenė turtėja tiek, kiek į bendrą tarnystę įsijungia visi tikintieji ir tampa vargingesnė tiek, kiek kiekvienas narys nesistengia atiduoti savęs kitų labui. Dangus - tai ne graži anoniminės minios svajonė, kur kiekvienas galėtų būti laimingas atskirai nuo kitų, ir ne vaišės, kuriose dalyvaujama, sėdint prie atskirų mažų stalelių. Tai džiaugsmas, į kurį kiekvienas įsijungia savo asmeniniu, nepakartojamu dalyvavimu, kur vieni su kitais dalijamės savo sielos turtu. Kaip tik todėl krikščionys turi gerai suvokti: kiekvienas mūsų yra būtinas Dievui, tvirtinančiam, kad niekuomet mūsų nepaliks, kad mūsų niekas neišplėš iš Tėvo rankos. Kristus yra tikrasis mūsų Ganytojas. Jis duoda savo avims gyvybę, neišnaudoja jų, nenori piktnaudžiauti jų pasitikėjimu ar joms viešpatauti. Jis atėjo tarnauti... Jis mus pažįsta ir šaukia vardu, kiekvienas mūsų esame Jam svarbūs, vieninteliai, gerbiami ir mylimi mūsų nepakartojamoje kelionėje drauge su Juo. Jis nenori, kad mes liktume pasyvūs ir nepastebimi. Jis nori matyti mus, kaip laisvas ir kūrybingas asmenybes. Galbūt tik mes, būdami Jo milžiniškos kaimenės nariais, pernelyg dažnai laikomės nelemto įpročio vilktis kaimenės gale. Žvelgiame į žemę ir murmame nepatenkinti. Iš tiesų: juk kojos skauda, kankina troškulys, kelio dulkės graužia gerklę, pamėginus nukrypti į šalį žiaurūs šunys puldami vėl grąžina į kaimenę, o pats Viešpats eina vis pirmyn, tikriausiai, vesdamas mus į didingus susitikimus, kur, tiesą sakant, visai neturime noro eiti. Ir Jo žingsnis toks greitas... Nejaugi Jis nesuvokia, kad nespėjame paskui Jį, kad širdis daužosi krūtinėje, atrodo, norėdama iššokti laukan, ir trūksta kvapo? Žinoma, mes neabejojame, kad Viešpats, kaip pasakyta psalmėje, mus veda teisingais keliais, tačiau kodėl tas kelias amžinai veda vis aukštyn? Todėl į širdį vis braunasi abejonė ir pagunda paieškoti ne tokio sunkaus kelio... Kaimenės gale avys eina nuleidusios galvas. Matome tik dulkes, akmenis ir erškėčius, todėl niekaip nepamilstame to varginančio kelio. Tačiau viskas pasikeičia, kai išdrįstame pakelti galvą ir pažvelgti į savo Ganytoją. Išvystame ne nusaldintą šventų paveikslėlių vaizdelį, bet nukryžiuotą ir prisikėlusį Viešpatį, kuris atėjo pas mus ir yra su mumis, kviesdamas visus prisiglausti prie Jo Širdies.

 

SKELBIMAI

  • Šiandien švenčiame Gerojo Ganytojo sekmadienį - pagrindinius parapijos atlaidus. Dalyvaudami šv. Mišiose, priėmę Viešpatį Jėzų Eucharistijoje, pasimeldę šv. Tėvo intencija galime asmeniškai pelnyti visuotinius atlaidus. Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje.
  • Minime parapijos 15-os metų įkūrimo sukaktį. Šia proga balandžio 22 d., pirmadienį, 12 val. bus švenčiamos padėkos šv. Mišios prie Palaimintojo Jono Pauliaus II kraujo relikvijos. Į šv. Mišias yra pakvieti visi iki šiol parapijoje tarnystę atlikę kunigai ir diakonai. Šv. Mišioms vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Šv. Mišias transliuos „Marijos radijas".
  • Kviečiame iki gegužės 1 d. dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai, dėl 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio skyrimo statomai bažnyčiai.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

04.23  Šv. Jurgis, kankinys (antrasis Lietuvos globėjas)

04.24  Šv. Vaitiekus (Adalbertas), vyskupas, kankinys

04.25  Šv. Morkus, evangelistas

04.26  Šv. Fidelis Sigmaringietis, kunigas, kankinys

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas