Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija balandį – kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi jų diskriminacija. ARKIVYSKUPIJOS – kad Velykų žinia įkvėptų saugoti gyvenimo dovaną ir puoselėti dvasinius pašaukimus bei šeimos gyvenimą.

2013 06 16               XI-asis eilinis sekmadienis            metai C

EVANGELIJA  Lk  7,  36 - 8,  3

Vienas fariziejus užsiprašė Jėzų pietų. Atėjęs į fariziejaus namus, jis sėdo prie stalo. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, patyrusi, kad jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapaus tepalo ir, verkdama priėjusi iš užpakalio prie jo kojų, ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu. Tai matydamas fariziejus, kuris buvo Jėzų pasikvietęs, samprotavo pats vienas: „Jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri jį paliečia, - kad ji nusidėjėlė!" O Jėzus prabilo: „Simonai, turiu tau ką pasakyti". Tas atsiliepė: „Sakyk, Mokytojau!" „Skolintojas turėjo du skolininkus. Vienas buvo skolingas penkis šimtus denarų, o kitas - penkiasdešimt. Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanojo abiem. Katras labiau jį mylės? Simonas atsakė: „Manau, jog tasai, kuriam daugiau dovanota". Jėzus tarė: „Teisingai nusprendei". Ir, atsisukęs į moterį, jis tarė Simonui: „Matai šitą moterį? Aš atėjau į tavo namus, tu nedavei man vandens kojoms nusimazgoti, o ji suvilgė jas ašaromis ir nušluostė savo plaukais. Tu manęs nepabučiavai, o ji, vos man atėjus, nesiliauja bučiavusi man kojų. Tu aliejumi man galvos nepatepei, o ji tepalu patepė man kojas. Todėl aš tau sakau: jai atleidžiama daugybė jos nuodėmių, nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myli". O jai tarė: „Atleidžiamos tau nuodėmės". Sėdintieji kartu už stalo pradėjo svarstyti: „Kas gi jis toks, kad net ir nuodėmes atleidžia?!" O jis dar tarė moteriai: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami!"

  

MISIJŲ  SAVAITĖ

   Prieš prasidedant Kaune katalikiško jaunimo dienoms nuo birželio 23 iki 27 d. rengiama Miesto misijų savaitė. Jos idėją prieš dešimtmetį iškėlė penkių Europos šalių kardinolai, nutarę rengti tokias evangelizacines savaites vis kitame Europos mieste Lietuvoje Misijų savaitė rengiama pirmą kartą. Ja siekiama padaryti dovaną ir surengti šventę kauniečiams, kurie netrukus savo mieste priims tūkstantines Lietuvos jaunimo minias, atvykstančias švęsti Jaunimo dienų. Misijų savaitės renginiai apims plačias miesto erdves - senosios prieplaukos amfiteatrą, senamiesčio kavines, Istorinės prezidentūros kiemelį, senąją Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčią, 600 metų jubiliejų šiemet mininčią Arkikatedrą. Čia pasklis daugiau kaip 100 evangelizuotojų komanda iš Lietuvos ir iš užsienio - vyskupai, kunigai, vienuoliai, jaunimas. Katechezėmis ir tiesiog draugiškais pašnekesiais su kunigais senamiesčio kavinėse patraukliomis ir visiems svarbiomis temomis, įvairaus amžiaus klausytojams skirtos įvairios muzikos koncertais, šokiais, spektakliais, parodomis, kvietimu atlikti kūrybines užduotis, viešai skaitomu Dievo žodžiu, filmų peržiūromis bei diskusijomis, specialia programa vaikams miesto misijų rengėjai sieks pabendrauti su šiuolaikiniu kauniečiu, pasidalyti tikėjimo ir buvimo krikščionimi džiaugsmu, o tai reiškia - džiaugtis gyvenimu atveriant jį Kūrėjui, - kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų! Savaitės renginius kasdien lydės vakaro malda už Kauno miestą, taip pat nenutrūkstama (visą parą) vyksianti Švč. Sakramento adoracija už LJD sėkmę Pranciškonų bažnyčioje, šv. Mišių malda arkikatedroje birželio 24-ąją, švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo šventę, ir birželio 27-ąją, jau užbaigiant Misijų savaitę prieš kitądien startuosiančias Jaunimo dienas. Misijų savaitėje kartu švenčiant Šv. Joną Krikštytoją, birželio 24 d. kviečiama į Jonines - Šeimų pikniką Santakos parke. Misijų savaitės organizatoriai kviečia jaunus ir vyresnius, didesnius ir mažesnius į renginius, ragindami savo gyvenime atrasti tris didžiąsias M: MĄSTYK, MYLĖK, MELSKIS! ir jaunatviška energija sakydami: Šitoks yra mūsų Dievas! Kauno Miesto Misijų savaitė, jos programa yra iškabinta parapijos skelbimų lentoje.

 

  SKELBIMAI

  • Birželio 22 d., šeštadienį, 12 val. švęsime Palaimintojo Jono Pauliaus II dieną. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Palaimintajam, t.y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Šv. Mišias transliuos „Marijos radijas".
  • Birželio 23 dieną, sekmadienį, švęsime šv. Jono Krikštytojo atlaidus. Šv. Jonas Krikštytojas yra Kauno arkivyskupijos globėjas, ta proga birželio 24 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje 10 val. bus švenčiamos iškilmingos šv. Mišios. Eucharistijos liturgijai vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kartu švęs arkivyskupijos kunigai.
  • Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Po vakaro 18 val. šv. Mišių kalbama Jėzaus Širdies litanija. Sekmadieniais Jėzaus Širdies litanija bus kalbama po sumos šv. Mišių.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

06.19  Šv. Romualdas, abatas

06.21  Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis

06.22  Šv. Paulinas Nolietis, vyskupas; šv. Jonas Fišeris, vyskupas ir Tomas Moras, kankiniai

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas