Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2013 06 23               XII-asis eilinis sekmadienis            metai C

EVANGELIJA  Lk  9,  18 - 24

Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos: „Kuo mane laiko žmonės?" Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti sako, prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų". Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?" Petras atsakė: „Dievo Mesiju". Jėzus sudraudė juos, įsakydamas niekam to nepasakoti. Jis dar pridūrė, jog reikia, kad Žmogaus Sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikeltų. Jėzus pasakė visiems: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės.

Miesto  misijų  savaitė  Kauno  mieste

   Miesto misijos Europoje prasidėjo prie 10-metį. Penki Europos kardinolai svarstė, kaip prakalbėti šių dienų pasauliui, ir pasiūlė šias misijas nuolat rengti vis kitame Europos mieste. Miesto misijos Kauno mieste rengiamos pirmą kartą. Miesto misijų metu visą savaitę iki Lietuvos jaunimo dienų vyks įvairūs evangelizaciniai renginiai: koncertai, spektakliai, šokiai, filmai, šlovinimai, katechezės, liudijimai, parodos, konferencijos ir kita - tai Gerosios Naujienos skelbimas miesto gyventojams ir svečiams. Misijų savaitės programos siekis - skelbti tikėjimo žinią šiuolaikine kalba, eiti pas žmones, užmegzti dialogą, išgirsti, kuo jie gyvena. Įvairios miesto erdvės bus vietos susitikti su tais žmonėmis, kurie nedrįsta užeiti į bažnyčias. Pokalbiai senamiesčio kavinėse, katechezės, draugiškos jaunimo akcijos Vilniaus g., šiuolaikinės muzikos vakarai Nemuno krantinės amfiteatre - koncertai, liudijimai, šlovinimas, taip pat Joninės ir šeimų piknikas Santakoje - tai metas dalytis krikščioniškuoju džiaugsmu ir žinia su kauniečiais. Sykiu ir malda už miestą kas vakarą bei visą parą vykstanti Švč. Sakramento adoracija Šv. Jurgio Konvento (pranciškonų) bažnyčioje, Dievo Žodžio skaitymas arkikatedroje, kuris skambės gatvės praeiviams ir kt. Misijų savaitėje kaip misionieriai dalyvaus per 100 jaunų žmonių komanda (ir jų bičiuliai iš Slovakijos). „Kunigai yra pasirengę atvirai priimti iššūkius ir priekaištus. Pati Bažnyčia turi suteikti erdvę tam priekaištui išsakyti ir į jį atsakyti", - sakė vysk. Kęstutis, vildamasis, jog be siūlomų pokalbių temų, žmonės išsakys ir savų, gilių, „karštų" klausimų, kuriuos reikia „išvėdinti". Misijų savaitės programoje kavinėse su žmonėmis kalbės 7 dvasininkai, tačiau ir kiti aktyviai įsitrauks į kitas veiklas: maldoje, koncertuose, liudijimuose ir kt. Bus ir asmeniškų pokalbių galimybė su kunigais Pranciškonų bažnyčioje vakarais. Misijų savaitės organizatoriai kviečia jaunus ir vyresnius, didesnius ir mažesnius į renginius, ragindami savo gyvenime atrasti tris didžiąsias M.: MĄSTYK, MYLĖK, MELSKIS! ir jaunatviška energija sakydami: ŠITOKS YRA MŪSŲ DIEVAS! Visa programa yra iškabinta parapijos skelbimų lentoje.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį savaitgalį Kaune vyks Lietuvos Jaunimo dienos, kurių tema „Jus aš draugais vadinu" (Jn 15, 15). Tai - džiugus susitikimas ne vien tarpusavyje, bet ypač su Kristumi. Pagrindinės Jaunimo dienų šv. Mišios bus švenčiamos Žalgirio arenoje ateinantį sekmadienį 12 val. Įėjimas į areną su pakvietimais, kuruos galite gauti parapijos raštinėje. Mūsų parapijos bažnyčioje ateinantį šeštadienį 10 val. bus pravedama katechezė daliai Lietuvos jaunimo dienų dalyvių, taip pat atvykusieji bus apgyvendinti parapijos teritorijoje esančiose mokyklose. Jie parapijos sąskaita bus pavaišinti pusryčiais. Kviečiu Jus, rinkliavos bažnyčioje metu, prisidėti prie Lietuvos Jaunimo dienų organizavimo savo auka.
  • Birželio 24-ąją, pirmadienį, švenčiame Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo dieną. Šventė prasidės arkikatedroje bazilikoje 11 val. iškilminga Eucharistija už Kauno miestą ir visą arkivyskupijos bendruomenę, jos dabartį ir ateitį. Liturgijai vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Šv. Mišias koncelebruos arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai. Po šv. Mišių arkivyskupijos diena bus paminėta konferencijų salėje (Papilio g. 5), aptariant sielovadines aktualijas. Ta pačia proga Kauno arkivyskupas aktyviems arkivyskupijos bendruomenėms nariams įteiks Šiluvos Dievo Motinos medalius. Po šių iškilmių Santakos parke bus švenčiamos šeimų Joninės.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

06.24  Šv. Jono Krikštytojo gimimas

06.27  Šv. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

06.28  Šv. Irenijus, vyskupas, kankinys

06.29  Šv. Petras ir Paulius, apaštalai

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas