Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2013 06 30               XIII-asis eilinis sekmadienis            metai C

EVANGELIJA  Lk  9,  51 - 62

Atėjus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo veidą į Jeruzalę. Jis išsiuntė pirma savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruzalės link. Tai girdėdami, mokiniai Jokūbas ir Jonas sušuko: „Viešpatie, jei nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti!" Bet jis atsisukęs sudraudė juos. Jie pasuko į kitą kaimą. Jiems einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: „Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!" Jėzus atsakė: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai - lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti". Kitam žmogui jis pasakė: „Sek paskui mane!" Tas prašė: „Leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti". Jis atsakė: „Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę!" Dar vienas tarė: „Aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais". Jėzus tam pasakė: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei".

  

Brangus ir mylimas jaunime,

 

  Iš visos Lietuvos atvykote į Kauną ir atsivežėte jaunatvišką nuotaiką, daug džiaugsmo ir drauge norą ieškoti ir rasti geriausią Draugą – Jėzų Kristų, su kuriuo būtų gera ir saugu eiti per gyvenimą. Visų Lietuvos vyskupų vardu sveikinu jus, susirinkusius į palaimintojo Jono Pauliaus II aikštę ir linkiu pačių geriausių įspūdžių šiomis dienomis. Tegu šios dienos tampa abipusiu dovanojimu. Jūs padovanokite Kaunui katalikiško jaunimo pavyzdį. Tegu kauniečiai ir žiniasklaida eilinį kartą nustemba, kad susirinkus tūkstančiams jaunimo iš visos Lietuvos Kauno policija neturėjo jokio rimtesnio rūpesčio. Tegu jūsų pavyzdys paskatina visus Lietuvos jaunus žmones suvokti, kad tikras džiaugsmas surandamas tik tuomet, kai gyvename ne sau, bet turime drąsos dalyti save kitiems, kad gyvenimas tampa pilnas prasmės, kai jam vadovauja ne egoistiniai troškimai, bet Jėzus, kad žmogaus laimei nereikia alkoholio ir daug pinigų. Labai linkiu, kad šios Lietuvos jaunimo dienos gausiai apdovanotų jus, atvykusius į šventę. Prieš dvidešimt metų pirmąjį kartą Lietuvos jaunimas susirinko į Kauno Dariaus ir Girėno stadioną susitikti su popiežiumi Jonu Pauliumi II. Nepaisant, kad per aną susitikimą lijo, visi atvykusieji parsivežė į namus neišdildomus įspūdžius. Jie ne tik iš arti pamatė popiežių ir girdėjo jį kalbant, bet labiausiai visus palietė suvokimas, kad daugelio jaunų žmonių širdyse dega tikėjimo žiburys, kurio nepajėgė užgesinti net pusę amžiaus trukusi sovietinė prievarta. Esu įsitikinęs, kad per šias Jaunimo dienas jūs patirsite ne mažiau stiprių ir labai gerų įspūdžių. Matysite šalia savęs daug jaunų žmonių ir girdėsite daugelio liudijimus, kaip jiems sekėsi tikėjimo kelionėje ir kaip Jėzus perkeitė jų gyvenimus. Šias Jaunimo dienas pradedame Kauno Santakoje, pal. Jono Pauliaus II aikštėje. Prieš dvidešimt metų šioje vietoje palaimintasis popiežius prašė Šventosios Dvasios išsiliejimo visų mūsų tautiečių širdyse. Per šias dienas ne tik mes, vyskupai ir kunigai, prašysime Šventosios Dvasios išsiliejimo jūsų širdyse, bet šito maldaukite ir jūs ne tik sau, bet ir mums, vyskupams ir kunigams. Ypač kviečiu šiomis dienomis – skirkite pakankamai dėmesio Susitaikinimui su Dievu ir Eucharistijai. Jėzus laukia, kad jūs plačiai atidarytumėte savo širdies duris, pasikviestumėte jį ir užmegztumėte su juo tvirtą draugystę. Daug Dievo palaimos ir gausių Šventosios Dvasios dovanų!

Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

 

SKELBIMAI

  • Nuo liepos 1 iki 12 d. Žemaičių Kalvarijoje vyks Didieji atlaidai.
  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, norintiems teikiamas Ligonių sakramentas.
  • Ateinantys penktadienis ir šeštadienis yra pirmieji mėnesyje, kurie skiriami Švč. Jėzaus Širdies garbei ir Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. bus pravedamos priklausančios pamaldos. Šv. Mišios švenčiamos aukotojų intencija.
  • Nuo liepos 7 iki 14 d. vyksta Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - atlaidai Marijampolės bazilikoje.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

07.02  Švč. Mergelė Marija, Krikščioniškų Šeimų Karalienė

07.03  Šv. Tomas, apaštalas

07.04  Šv. Elzbieta Portugalė

07.05  Šv. Antanas Marija Zakarijas, kunigas

07.06  Šv. Marija Goreti, mergelė, kankinė

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas