Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2013 06 02     Švč. Jėzaus Kūnas ir Kraujas     (Devintinės)        metai C

EVANGELIJA  Lk  9,  11 - 17

Minia, tai sužinojusi, sekė iš paskos. Jis priėmė žmones ir kalbėjo jiems apie Dievo karalystę, pagydė tuos, kuriems reikėjo gydymo. Diena pakrypo vakarop. Prisiartinę Dvylika tarė: „Paleisk žmones, kad jie, nuėję į aplinkinius kaimus bei vienkiemius, susirastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje". Jėzus atsiliepė: „Jūs duokite jiems valgyti!" Dvylika atsakė: „Mes nieko daugiau neturime, tik penkis kepalėlius duonos ir dvi žuvis. Nebent nueitume ir nupirktume maisto visai šitai miniai". O buvo ten apie penkis tūkstančius vyrų. Jėzus įsakė mokiniams: „Susodinkite juos būriais po penkiasdešimt". Jie taip padarė ir visus susodino. Tuomet, paėmęs penkis kepalėlius ir dvi žuvis, jis pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, kad išnešiotų miniai. Visi valgė ir pasisotino. Ir dar buvo surinkta dvylika pintinių nulikusių kąsnelių.

 

Devintinių iškilmei - 750 metų

Šiemet sukanka 750 metų nuo eucharistinio stebuklo, paskatinusio įvesti Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę į privalomų liturginių švenčių kalendorių. Ateinančiais metais sukaks 750 metų nuo šios iškilmės įvedimo. Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė buvo įvesta kaip reakcija į tryliktame amžiuje Vakarų krikščionijoje ėmusį svyruoti tikėjimą realiu, tikrovišku Kristaus buvimu Eucharistijoje. Pretekstas įvesti Devintines buvo vidurio Italijos Bolsenos miestelyje įvykęs stebuklas. 1263 m. kunigas vardu Petras kaip piligrimas iš Bohemijos keliavo į Romą. Įprastinis piligrimų kelias iš šiaurės, vad. Via Francigena, vedė per nedidelį Bolsenos miestelį, prie tuo pačiu vardu vadinamo ežero. Čia vieną tų metų vasaros dieną trumpam poilsiui ir nakvynei sustojo ir kun. Petras. Miestelio bažnyčioje, dedikuotoje pirmųjų amžių kankinei šv. Kristinai, jam aukojant Mišias įvyko stebuklas: iš konsekruojamos ostijos pradėjo lašėti kraujas.Tuo metu Bažnyčią valdęs popiežius Urbonas IV gyveno ne Romoje, bet su kardinolais ir visu dvaru buvo laikinai įsikūręs gretimais esančiame Orvieto mieste. Bolsenos miestelio gyventojai, galbūt ir pats kun. Petras, stebuklo įrodymą - sukruvintą korporalą atnešė popiežiui, iškilminga pamaldžia procesija iš Bolsenos į Orvietą. Jau kitais metais, 1264-aisiais, Urbonas IV paskelbė bulę "Transiturus de hoc mundo", kuria į liturginį kalendorių buvo įvesta "Viešpaties Kūno" - "Corpus Domini" šventė, šiandien vadinama Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo švente. Kartu su naujos liturginės šventės įvedimu gimė ir eucharistinės procesijos, kartojančios bolseniečių eiseną į Orvietą 1263 m. Nuo to laiko iš ostijos lašėjusiu Kristaus krauju apšlakstytas korporalas laikomas Orvieto katedroje, kuri buvo specialiai pastatyta kaip didysis relikvijorius šio korporalo saugojimui. Bolsenos stebuklo korporalą galima ir šiandien pamatyti išstatytą Orvieto katedros Eucharistinio stebuklo koplyčios altoriuje. Šiemet ir ateinančiais metais Bolsenoje ir Orviete minima eucharistinio stebuklo ir Devintinių iškilmės įvedimo 750 metų sukaktis. Jubiliejiniai metai, pradėti šiemet sausio mėnesį, truks iki ateinančių, 2014 m. lapkričio pabaigos. Per jubiliejinius metus piligrimams, lankantiems Bolsenos šv. Kristinos bažnyčią ir Orvieto katedrą suteikta galimybė pelnyti visuotinius atlaidus.

 

SKELBIMAI 

  • Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Po vakaro 18 val. šv. Mišių kalbama Jėzaus Širdies litanija. Sekmadieniais Jėzaus Širdies litanija bus kalbama po sumos šv. Mišių.
  • Šį sekmadienį 18 val. bus švenčiamos šv. Mišios už mirusius tėvus o po jų bus pravedama Švč. Sakramento adoracija vienybėje su popiežiumi Pranciškumi: „Vienas Viešpats, vienas tikėjimas"
  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, norintiems teikiamas Ligonių sakramentas.
  • Ateinantį penktadienį bus švenčiama Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Dalyvaujantieji šv. Mišiose, priimantieji šv. Komuniją bei kalbantieji maldą „Gerasis Jėzau" gali pelnyti visuotinius atlaidus.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

06.03  Šv. Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai

06.05  Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys

06.06  Šv. Norbertas, vyskupas

06.08  Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas