Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2013-07-28           XVII eilinis sekmadienis

EVANGELIJA LK,  11, 1 - 13 

 1 Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius“. 2 Jėzus tarė jiems: „Kai melsitės, sakykite:

'Tėve, teesie šventas tavo vardas.

Teateinie tavo karalystė.

3 Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien

4 ir atleisk mums mūsų kaltes,

nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas.

Ir neleisk mūsų gundyti'“

5 Jėzus dar kalbėjo jiems: „Kas nors iš jūsų turės draugą ir, nuėjęs pas jį vidurnaktį, sakys: 'Bičiuli, paskolink man tris kepaliukus duonos, 6 nes draugas iš kelionės pas mane atvyko ir aš neturiu ko jam padėti ant stalo'. 7 O anas iš vidaus atsilieps: 'Nekvaršink manęs! Durys jau uždarytos, o aš su vaikais lovoje, negaliu keltis ir tau duoti'. 8 Aš jums sakau: jeigu nesikels ir neduos jam duonos dėl bičiulystės, tai dėl jo įkyrumo atsikels ir duos, kiek tik jam reikia“.9 „Tad ir aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta. 10 Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. 11 Kur jūs matėte tokį tėvą, kad duonos prašančiam vaikui duotų akmenį?! Ar prašančiam žuvies – atkištų gyvatę?12 Arba prašančiam kiaušinio – duotų skorpioną? 13 Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo“.

 

MINTYS  PAMASTYMUI 

   Apaštalai kreipėsi į Jėzų: „Viešpatie, išmokyk ir mus melstis.“ Apaštalų, o drauge ir mūsų visų laimei, Jėzus atsiliepė į tą prašymą ir nuo tada mes galime kreiptis į Dievą pačiais tinkamiausiais žodžiais, kalbėdami „Tėve mūsų“. „Tėve mūsų“ sudaro tikrai nedaug žodžių, tačiau juose slypi tokia gelmė ir išmintis, kad, norint juos suvokti, buvo prirašyti tomai storų knygų. Vis tiktai pakanka pirmojo žodžio, kad iškart suprastume nepaprastą tos maldos naujovę ir guodžiantį grožį. Jėzaus Kristaus mums apreikštas Dievas yra Tėvas. Jis savo žmonėms nėra tolimas ir abejingas, nieko neiškelia aukščiau kito, nėra panašus į valdininką, skaičiuojantį mūsų nuopelnus ir klystkelius, nepanašus į teisėją, pasirengusį bausti už nusižengimus. Priešingai: mūsų Dievas yra kupinas atidos, meilės ir švelnumo. Jėzus aiškiai tai pasako pavyzdžiais, kuomet ragina kreiptis malda į Dievą ištvermingai, su pasitikinčiu atkaklumu, nes „kas prašo, gauna, kas ieško, randa ir beldžiančiam atidaroma“. Šis pamokymas reiškia, kad malda privalo pasižymėti ištvermingumu ir pasitikėjimu, tokiu, kurį parodo vaikai, kreipdamiesi į savo gimdytojus. Aramėjų kalboje, kuria bendravo Jėzus su apaštalais, buvo pavartotas žodis „abbà“, kuriuo vaikai kreipiasi į savo tėvą, ir reiškia: „tėti“, „tėveli“. Vadinasi, Dievas yra mūsų tėtis, kuris „dar mums neprašius, jau žino, ko mums reikia“, tačiau laukia, kad paprašytume, nes tokiu būdu parodome, kad pasitikime Juo.Dievas žmogui suteikia tik tai, ką Jis pats – ir tik Jis – žino būsiant naudinga žmogaus gerovei. Kiekvienam, kuris su pasitikėjimu kreipiasi į Viešpatį, Jis suteikia Šventąją Dvasią, o tai reiškia: tikrą gėrį, pačias didžiausias dovanas - pradedant nuo dvasinių – kurių galėjome pamiršti paprašyti. Visuomet prisimename Viešpaties žodžius: „Jei nepasidarysite, kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę“…

 

SKELBIMAI

 

·     Ateinantį penktadienį tikintieji turi galimybę pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus. Atlaidų sąlygos yra šios: aplankyti bažnyčią, dalyvauti šv. Mišiose, priimti šv. Komuniją ir pasimelsti Šventojo Tėvo intencija sukalbant maldas „Tėve mūsų“ ir Tikėjimo išpažinimą.

·     Ateinantys penktadienis ir šeštadienis yra pirmieji mėnesyje, kurie skiriami Švč. Jėzaus Širdies garbei ir Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. bus pravedamos priklausančios pamaldos. Šv. Mišios švenčiamos aukotojų intencija.

 

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

07.29  Šv. Morta

07.30  Šv. Petras Auskažodis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

07.31  Šv. Ignacas Lojola, kunigas

08.01  Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

08.02 Šv. Euzebijus Vercelietis, vyskupas; Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės (Porciunkulės) bažnyčios pašventinimas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas