Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2013 11 17               XXXIII-asis eilinis sekmadienis            metai C

 

Evangelija  Lk  21,  5 - 19

Kai kuriems kalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: „Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta". Jie paklausė: „Mokytojau, kada šitai įvyks? Ir koks bus ženklas, kada tai prasidės?" Jis pasakė: „Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis, prisidengę mano vardu, ir sakys: 'Tai aš!' ir: 'Atėjo metas!' Jūs neikite paskui juos! O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigąskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas". Ir dar sakė: „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šen ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus. Pirmiausia žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl mano vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. Taigi įsidėkite sau į širdis iš anksto negalvoti, kaip ginsitės; aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti nė vienas jūsų priešininkas. Jus išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai; kai kuriuos net žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištverme jūs išlaikysite savo gyvybę".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Vilniaus miesto gynybinės sienos Aušros Vartuose nuo XVII a. stebuklais garsėja paveikslas. Manoma, kad tapytas apie 1525 m. Uždengtas menišku metalo aptaisu. 1927 m. liepos 2 d. vainikuotas popiežiaus Pijaus XI pašventintomis karūnomis ir suteiktas Gailestingumo Motinos titulas. Pirmos ypatingos iškilmės, skirtos pagerbti Aušros Vartų Dievo Motiną, surengtos po 1706 m. gegužės 18 d. Vilniaus gaisro. Nuo 1735 m. Aušros Vartuose lapkričio antrą savaitę imta švęsti Dievo Motinos Globos šventę. Ji išaugo į iškilmingus aštuonias dienas trunkančius atlaidus, kai 1773 m. popiežius Klemensas XIV suteikė Vilniuje įsikūrusiai Švč. M. Marijos Globos brolijai atlaidų privilegijas. Ir šiandien iš daugelio Vilniuje minimų Švč. M. Marijos švenčių iškilmingumu išsiskiria Gailestingumo Motinos iškilmė - lapkričio 16 d. - ir tuo laiku aštuonias dienas švenčiami Aušros Vartų atlaidai. Tai svarbiausi Vilniaus arkivyskupijos atlaidai. Jų metu, nepaisant dažnai darganoto šiuo metų laiku oro, gatvė prieš koplyčią būna pilna žmonių, atvyksta gausios piligrimų grupės iš Latvijos, Lenkijos ir kitų aplinkinių kraštų. Lankydamasis Lietuvoje, popiežius Jonas Paulius II 1993 m. rugsėjo 4 d. Aušros Vartuose drauge su maldininkais iš visos Lietuvos ir užsienio kalbėjo rožinį. Prieš maldą popiežius pasakė: „Ši Aušros Vartų šventovė jau daugel amžių kiekvieną dieną mato daugelį maldininkų, atnešančių Gailestingumo Motinai savo gyvenimo džiaugsmus ir rūpesčius. Šie Vartai dėl to tapo susitikimų su Kristaus ir Bažnyčios Motina, viso krašto tikinčiųjų vienybės vieta. Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų šalių krikščionys susiburia, kad Mergelės Marijos akivaizdoje kaip broliai ir seserys pasidalytų tuo pačiu tikėjimu, viena viltimi ir tikrąja meile."

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį penktadienį, lapkričio 22 d. švęsime Palaimintojo Jono Pauliaus II-jo dieną. Šv. Mišioms 12 val. vadovaus JE Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis. Po šv. Mišių vyskupas pristatys savo išleistą fotografijų kalendorių „Šventasis popiežius Lietuvoje", skirtą 2014 metams. Šv. Mišias transliuos „Marijos radijas". Bus daroma rinkliava paremti „Marijos radijas" veiklą.
  • Ateinantį sekmadienį švęsime Kristaus Karaliaus - Visatos Valdovo iškilmę, baigsime „Tikėjimo metus". Parapijos klebonas pateiks 2013 metų sielovados ataskaitą. Tikėjimo metais popiežiaus kviečia pelnyti visuotinius atlaidus sau arba mirusiųjų naudai. Jeigu to nesame padarę, tai galėsime padaryti per visas ateinančio sekmadienio Šv. Mišias.
  • Ateinantį sekmadienį minėsime šv. Cecilijos - choristų globėjos dieną. 10.30 val. šv. Mišiose parapijos klebonas melsis už parapijos giedančiuosius.
  • Lapkričio 28 d., ketvirtadienį, 12 val., minint Lietuvos kariuomenės dieną, bus švenčiamos šv. Mišios už Lietuvos karius, šaulius, savanorius. Po šv. Mišių bažnyčios vestibiulyje bus atidengta paminklinė atminimo lenta Lietuvos kariams ir savanoriams, gyvenusiems Dainavos kaime, kovojusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 1919-1923 m.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

11.20  Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis

11.21  Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas

11.22  Šv. Cecilija, mergelė, kankinė

11.23  Šv. Klemensas I, popiežius, kankinys; šv. Kolumbanas, abatas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas