Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną
2013-10-27    XXX-asis eilinis sekmadienis    metai C
 

EVANGELIJA  Lk  18,  9 – 14

Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi: 'Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju'. O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: 'Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!' Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

  Jėzaus palyginimo prasmė šio sekmadienio evangelijoje yra labai aiški: santykiai su Dievu yra pagrįsti kitokia logika, nei ta, kuri egzistuoja žmonių tarpusavio santykiuose. Dievas yra paprastas, ir taisyklės, bendraujant su Juo, yra paprastos bei galioja visiems. Tam, kuris ateina ir pakeičia žmogaus širdį. Gyvenime nuolat ieškome kito asmens: žmogaus ar Dievo, kuriame atpažįstame save, kurį mylime ir esame mylimi, ir toks susitikimas leidžia atskleisti savo būties gelmes. Jei savo gyvenimo centre pastatome savąjį „aš“, tada neįmanomi jokie santykiai: nei poroje, nei su draugais, nei su Dievu. Fariziejus visą savo religingumą kreipė į tai, ką gera daro jis pats, muitininkas viską parėmė tuo, ką daro Dievas. Muitininkas atsivėrė gailestingumui, kuris yra Dievo visagalybė. Fariziejus ne bendrauja su Viešpačiu, bet vertina kitus žmones, kurie, jo nuomone, visi yra negarbingi ir nedori. Iš tiesų, kaip turėtų būti sunku šiam žmogui gyventi tokiame pasaulyje, kur triumfuoja blogis! Fariziejus laiko save geru įstatymų vykdytoju, garbingu, tačiau nelaimingas. Tuo tarpu muitininkas, pasislėpęs šventyklos gilumoje, nedrįso nė pakelti akių aukštyn, tik mušėsi į krūtinę ir kartojo: „Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui!“ Jo maldą pakylėjo ir pakeitė du žodžiai. Pirmasis šių žodžių yra: „tu“: „Tu būk man gailestingas“. Jei fariziejus visą savo religingumą kreipė į tai, ką gera daro jis pats, muitininkas viską parėmė tuo, ką daro Dievas. Dievas yra gailestingas. Muitininkas grįžo į namus nuteisintas ne todėl, kad parodė didesnį nusižeminimą už fariziejų, nes net nusižeminimas nepermaldauja Dievo teisingumo, bet todėl, kad atsivėrė: taip, kaip prasiveria durys, įleisdamos į kambarį saulės spindulį, kaip burės pagauna vėjo gūsį, taip ir muitininkas visa savo suvokta menka būtimi atsivėrė Tam, kuris yra didesnis už jo nuodėmę, Tam, kuris ateina ir pakeičia žmogaus širdį. Muitininkas atsivėrė gailestingumui, kuris yra Dievo visagalybė.

 

SKELBIMAI

 

Spalio 31 d., ketvirtadienį, baigsime rožinio mėnesį. 18 val. šv. Mišiose melsimės už rožinio kalbėtojus.
Lapkričio 1 d., penktadienį, Visų Šventųjų šventė. Šv. Mišios aukotojų intencija bus švenčiamos: 8, 9 10.30, 12 ir 18 val.
Lapkričio 2 d., šeštadienį, Vėlinės – Mirusiųjų pagerbimo diena. Gedulinės šv. Mišios aukotojų intencija bus švenčiamos: 8, 9, 10.30 12 ir 18 val. Po 10.30 ir 18 val. šv. Mišių bus pravedama gedulinė procesija.
Vėlinių aštuondienio metu šv. Mišios aukotojų intencija bus švenčiamos 18 val. Vėlinių dieną taip pat jų aštuondienio metu galima pelnyti visuotinius atlaidus sau ir mirusiųjų naudai. Atlaidų sąlygos – Šv. Tėvo intencija sukalbėti maldas „Tėve mūsų“ ir „Tikiu“, dalyvaujant šv. Mišiose priimti Viešpatį bei maldingai aplankyti kapus arba bent pasimelsti už mirusiuosius.
Kviečiame Jus prisidėti prie Kauno kunigų seminarijos išlaikymo. Auką galime įteikti bažnyčios darbuotojai bažnyčios vestibiulyje arba parapijos raštinėje.
 
Šventieji: 
10.28  Šv.  Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai

 


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas