Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2014 01 05 Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai)    sekmadienis  metai A


EVANGELIJA  Mt  2,  1 - 12

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti". Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą - Izraelį". Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau". Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Kalėdos yra šventė, kai mes prisimename, kad Dievas atėjo pas mus, o Apsireiškimo šventėje prisimename, kad mes einame pas Dievą, einame gaubiami Dievo meilės ir patys trokšdami mylėti. Dievas atėjo į pasaulį ne tam, kad jame liktų pasislėpęs bet tam, kad pasirodytų žmonėms, kad šie galėtų Jį pažinti. Dievas tampa žmogumi, kad atsidurtų su mumis viename lygyje, kad galėtų kreiptis į mus ir elgtis mums suprantamu būdu. Šventajame Rašte randame žodžius: „Daug kartų ir įvairiais būdais Dievas kalbėjo mūsų tėvams per pranašus, o galiausiai prabilo į mus per Sūnų". Jėzaus atėjimas yra Dievo apsireiškimo žmogui viršūnė, lemiamas Dievo žodis, po kurio jau nebėra ką bepasakyti iki tos akimirkos, kai žmogus išvys Dievą „veidas į veidą". Jis visus kviečia Jį pažinti ir pripažinti bei pasinaudoti Jo atėjimo į pasaulį vaisiais. Ne vien tik gimimas, bet ir visas Jėzaus žemiškasis gyvenimas yra Jo Apsireiškimas, todėl ši šventė įgyja ypatingą reikšmę. Trys Išminčiai įkūnija žmogaus kelionę pas Dievą. Mes sugebame leistis į nuostabius nuotykius: tyrinėjame Visatą, išrandame mechanizmus ir vaistus, tikrovę atvaizduojame mene ir literatūroje. Ir šiais laikais yra žmonių kurie nori leistis į kitą kelionę, ieškodami To, kuris jiems davė visą tą sumanumą ir protą. Ši kelionė nėra skirta vien tik patiems protingiausiems, nes Dievas atlygina visiems Jo ieškantiems. Apsireiškimo iškilmėje Bažnyčia siūlo labai reikšmingą pranašo Izaijo ištrauką: „Kelkis, nušviski! Tavoji šviesa atėjo, Viešpaties šlovė virš tavęs sušvito. Nors žemę štai sutemos gaubia ir tautas tamsybės dengia, bet virš tavęs Viešpats šviečia, virš tavęs jo šlovė apsireiškia. Tautos ateis prie tavosios šviesos ir karaliai - prie tavojo tekančio spindesio" (Iz 60,1-3). Tai Bažnyčiai, Kristaus Bendruomenei, taip pat ir kiekvienam iš mūsų, skirtas raginimas. Turime suvokti, jog esame siunčiami į pasaulį ir esame atsakingi už Evangelijos šviesos skleidimą jame. Švęsti Kalėdas - reiškia skelbti to Gimimo atneštą naujumą, šviesą ir džiaugsmą; kitiems žmonėms nešti tą džiaugsmą ir Dievo šviesą.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį sekmadienį švęsime Kristaus Krikšo šventę, po kurios baigiamas Kalėdinis laikotarpis ir prasideda eilinis liturginių metų laikas. Kalėdų Prakartėlė bažnyčią puoš iki Grabnyčių šventės.
  • Kviečiame dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo bažnyčios vidaus įrengimui. Šiais metais planuojama įrengti didžiojo lango vitražą.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

01.07  Šv. Raimundas Penjafortietis, kunigas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas