Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2014 01 12                          Kristaus Krikštas                      metai A


EVANGELIJA  Mt  3,  13 - 17

Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!" Bet Jėzus jam atsakė: „Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui". Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi".

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Krikštas tai sakramentas, kuriuo remiasi mūsų tikėjimas ir kuris mus, kaip gyvus narius, įskiepija į Kristų ir jo Bažnyčią. Kartu su Eucharistija ir Sutvirtinimo sakramentu, jis sudaro vadinamuosius „Įkrikščioninimo" sakramentus, kurie daro mus panašius į Kristų ir paverčia mus gyvais jo buvimo ir meilės ženklais. Gali kilti klausimas, - sakė popiežius Pranciškus, - ar tikrai be Krikšto neįmanoma būti krikščionimis ir sekti Kristumi? Ar tai ne tik formalus bažnytinis aktas, kuriuo vaikui suteikiamas vardas? Gali kilti toks klausimas, kaipgi ne. Į tai mums atsako apaštalas Paulius, rašydamas: „Argi nežinote, jog mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti jo mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą" (Rom 6,3-4). Vadinasi, tai ne tik formalumas. Krikštas paliečia mūsų būties gelmes. Tai ne tas pats: pakrikštytas vaikas ir nepakrikštytas vaikas; pakrikštytas žmogus ar nepakrikštytas žmogus. Krikštu mes panardinami į tą nesenkančią gyvybės versmę, kokia yra Jėzaus mirtis, į tą didžiausią meilės auką visoje istorijoje, ir šios meilės dėka galime gyventi naują gyvenimą, jau nebūdami pavaldūs blogiui, nuodėmei ir mirčiai, bet bendrystėje su Dievu ir broliais. Jei sugebame sekti Kristų ir pasilikti Bažnyčioje, su savo ribotumu, silpnumu ir nuodėmėmis, tai tik dėl to, kad šio Sakramento dėka mes tapome naujais kūriniais ir apsivilkome Kristumi. Krikšto galia išvaduoti iš gimtosios nuodėmės mes buvome įskiepyti į Jėzaus bendrystę su Tėvu. Krikšto dėka mes pajėgiame atleisti ir mylėti tuos, kurie mus įžeidinėja ir skriaudžia, sugebame atstumtuosiuose ir vargstančiuose žmonėse atpažinti mums artimo ir mus lankančio Viešpaties veidą. Ir paskutinis svarbus elementas, - sakė Pranciškus, - klausiu: ar gali žmogus pats pasikrikštyti? Ne, negali! Niekas negali savęs pakrikštyti. Galime norėti krikšto, galime jo trokšti, bet visada reikia, kad jį kas nors kitas suteiktų Viešpaties vardu. Krikštas yra dovana, suteikiama broliško rūpinimosi vieni kitais ir dalijimosi kontekste. Visada istorijoje vienas krikštija kitą. Tai tarsi malonės grandinė. Tai broliškumo ir sūniško bei dukteriško santykio su Bažnyčia aktas. Krikšto šventime atpažįstame Bažnyčios bruožus. Ji kaip Šventąja Dvasia vaisinga motina gimdo Kristui naujus vaikus. Iš visos širdies prašykime Viešpatį, kad padėtų mums kiekvieną dieną gyvenime jausti Krikštu gautą malonę. Mūsų broliai mumyse tesutinka tikrus Dievo vaikus, tikrus Kristaus brolius ir seseris, tikrus Bažnyčios narius. Ir neužmirškime savo krikšto datos. Kaip žinau savo gimimo datą, taip turiu žinoti ir krikšto datą, nes tai šventa diena, - baigė pirmąją sakramentams skirtą katechezę popiežius Pranciškus.

SKELBIMAI

  • Ateinantį pirmadienį, sausio 13-ąją, 8 ir 18 val. šv. Mišiose melsimės už Lietuvos laisvės gynėjus.
  • Nuo sausio 18 iki 25 d. meldžiamės už krikščionių vienybę. Vakaro 18 val. šv. Mišių metu bus kalbama visuotinė malda šia intencija. Dalyvaujantieji gali pelnyti visuotinius atlaidus.
  • Sausio 21 d., antradienį, nuo 8.30 val. iki sausio 22 d. 8 val. parapijos bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija, skirta Šeimos metams.
  • Sausio 22 d. 12 val. švęsime Pal. Jono Pauliaus II dieną. Šv. Mišias švęs Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Palaimintajam, t.y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Šv. Mišias transliuos „Marijos radijas".
  • Kviečiame dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo bažnyčios vidaus įrengimui. Šiais metais planuojama įrengti didžiojo lango vitražą.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

01.13  Šv. Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

01.14  Šv. Antanas, abatas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas