Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2014 01 19           II-asis eilinis sekmadienis         metai A


EVANGELIJA  Jn  1,  29 - 34

Rytojaus dieną, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę! Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštiju vandeniu". Ir Jonas paliudijo: „Aš mačiau Dvasią, lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: 'Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią Dvasią, tas ir bus, kuris krikštys Šventąja Dvasia'. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę". Tikriausiai neatsitiktinai Jonas Krikštytojas Jėzų pavadino šiuo vardu, nes matė jo švelnumą, konkretumą, meilę kiekvienam sutiktam žmogui, sugebėjimą nebijoti ir nieko negąsdinti. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus".

   Sekti paskui Avinėlį - tai tapti pasaulio nuodėmės naikintojais, mylėti taip, kaip mylėjo, gera daryti taip, kaip jis „perėjo žemę darydamas gera".

   Mus iš tikrųjų sužeidžia ne pavieniai veiksmai, padaryti prasižengimai, bet mūsų būsena, žmogiškosios kultūros gelmes siekianti aplinka, pagrįsta prievarta ir dvasiniu aklumu, griovimo ir mirties logika, nežiūrint tariamo gerbūvio siekimo, už kurio slypi abejingumas visiems kitiems, klastingai įsibrovusi ir į mūsų širdis. Vienu žodžiu šią nuodėmės būsena būtų galima pavadinti „nemeile". Kiekvienam iš mūsų gresia meilės nebuvimas, nesugebėjimas mylėti, uždarumas, tarpusavio barjerai, panieka gyvenimui. Jėzus, mokėjęs mylėti taip, kaip niekas kitas, gydo nemeilę. Neveltui savo palyginimą apie gerąjį samarietį Jis baigė šviesą ir paguodą teikiančiais žodžiais: „Daryk taip, ir gyvensi". Jei mes trokštame giedro ir šviesaus gyvenimo, privalome mylėti. Įnešdami į savo ir tų žmonių, kuriuos sutinkame gyvenimo kelyje, meilę, leisdami jai šviesti savo širdyje, mes su Viešpačiu taip pat tampame nemeilės gydytojais. Jėzus į žmonių protus atneša kitokią Dievo sampratą: Viešpats daugiau iš žmonių nebereikalauja aukos, bet aukoja save patį. Dievas neprašo mūsų gyvenimo, bet siūlo savąjį, Jis nieko nemenkina, išskyrus save patį, nieko neatima, o duoda viską. Jėzus yra Avinėlis, naikinantis pasaulio nuodėmę, o tai reiškia, kad per Jį, Jo atneštą tikėjimą gyvenimas tampa tikresnis.

 

SKELBIMAI

  • Nuo sausio 18 iki 25 d. meldžiamės už krikščionių vienybę: 18 val. šv. Mišių metu kalbame visuotinę maldą šia intencija. Dalyvaujantieji gali pelnyti visuotinius atlaidus.
  • Ateinantį antradienį, nuo 8.30 val. iki sausio 22 d. 8 val. parapijos bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija, skirta Šeimos metams.
  • Sausio 22 d. 12 val. švęsime Pal. Jono Pauliaus II dieną. Šv. Mišias švęs Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Palaimintajam, t.y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Šv. Mišias transliuos „Marijos radijas".
  • Kviečiame dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo bažnyčios vidaus įrengimui. Šiais metais planuojama įrengti didžiojo lango vitražą.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

01.20  Šv. Fabijonas, popiežius, kankinys; šv. Sebastijonas, kankinys

01.21  Šv. Agnietė, mergelė, kankinė

01.22  Šv. Vincentas, diakonas, kankinys

01.24  Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

01.25  Šv. Pauliaus, apaštalo, atsivertimas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas