Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija balandį – kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi jų diskriminacija. ARKIVYSKUPIJOS – kad Velykų žinia įkvėptų saugoti gyvenimo dovaną ir puoselėti dvasinius pašaukimus bei šeimos gyvenimą.

2014 03 09           I-asis Gavėnios sekmadienis            metai A


EVANGELIJA  Mt  4,  1 - 11

Paskui Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona". Bet Jėzus atsakė: „Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų". Tada velnias jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako: „Jei tu Dievo Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta: Jis lieps savo angelams globoti tave, ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį". Jėzus jam tarė: „Taip pat parašyta: Negundyk Viešpaties, savo Dievo". Velnias vėl paima jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų didybę, sako: „Visa tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane". Tada Jėzus taria: „Eik šalin, šėtone! Juk parašyta: Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!" Tuomet velnias nuo jo atsitraukė; štai angelai prisiartino ir jam tarnavo.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI 

   Pirmąjį gavėnios sekmadienį Bažnyčia Mišių liturginiuose skaitiniuose tikintiesiems prabyla apie pagundą, pirmiausia primindama biblinį pasakojimą apie pirmųjų žmonių gundymą, o Evangelijoje parodydama, kad netgi Išganytojas neišvengė susitikimo su gundytoju. Ne vienas „gyvenimo prasmės ieškotojas" tvirtina, kad bet kokia religija stengiasi suvaržyti žmogaus dvasios polėkius įvairiais draudimais, todėl žemiškąjį gyvenimą, esą, paverčia „ašarų slėniu". Iš tiesų Dievo sukurtasis pasaulis yra geras ir gražus: jame yra visa, kas galėtų patenkinti mūsų troškimus, ir už tai turėtume jaustis dėkingi Kūrėjui ir džiaugtis, kad esame gavę tas dovanas. Vis dėlto, egzistuoja Įstatymas, kad siekiant gėrio pilnatvės, reikia laikytis ir tam tikrų apribojimų, jei nenorime suklysti, ieškodami tikrojo Gėrio. Reikia tiktai gerai įsisąmoninti, jog mums duoti moraliniai draudimai nereiškia grėsmės malonumui ar pasikėsinimo į džiaugsmą. Šėtonas kaip tik ir gundo žmogų, pasinaudodamas šia jo silpnybe... Iš tiesų jis duoda kur kas mažiau, negu mums siūlo Dievas. Vietoje praplėtęs, jis susiaurina žmogaus akiratį. Dievas apriboja žmogų, siekdamas, kad žmogus būtų laimingas, tuo tarpu šėtonas ragina peržengti ribas, nuslėpdamas, jog tokiu būdu žmogus užgniauš savo dvasios polėkį, įkalins save vien tik nuodemėje, nebematys platesnių horizontų. Piktoji dvasia stengiasi bet kokia kaina pažeminti žmogų. Todėl, nežiūrint pirmo įspūdžio, žmogų kur kas labiau suvaržo šėtonas o ne Dievas. Tik suklupęs prieš savo Viešpatį žmogus gali pasijusti visiškai laisvas. Mes neturime visą pasaulyje esantį blogį aiškinti tiesioginiu piktosios dvasios veikimu, tačiau drauge negalime apsimesti, kad jos pasaulyje apskritai nėra. Piktoji dvasia visuomet yra ten, kur žmogus iš tiesų nuoširdžiai ieško Dievo. Tuo tarpu pats veiksmingiausias būdas, norint atmesti sutinkamas Piktojo pagundas - tai paklusti Dievo balsui. Šėtonas niekuomet neturės jokios valdžios tam žmogui, kuris visiškai priklauso Kristui. Pats veiksmingiausias egzorcizmas yra tas, kurį ant gundymų kalno parodė Kristus, būtent, leisti garsiai ir aiškiai nuskambėti savo širdyje Dievo Žodžiui. "Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!"

 Krikščionybė - tai ne bedvasė regula, ne rinkinys taisyklių, kurių laikosi veidmainiai, gražiomis kaukėmis uždangstę širdis be meilės. Krikščionybė - tai Dievo meilės religija apglėbianti kiekvieną žmogų.

 

SKELBIMAI

  • Kovo 11-ąją švęsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę. Šv. Mišios už Lietuvą bus švenčiamos ryte 8.00 ir vakare 18.00 val.
  • Gavėnios penktadieniais prieš vakaro šv. Mišias 17.20 val. apmąstome Kristaus Kančios kelią.
  • Gavėnios sekmadieniais prieš pirmąsias šv. Mišias 7.30 val. giedami „Graudūs verksmai".
  • Gavėnios laikotarpiu ruošiamės ir einame Velykinės išpažinties.

 

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

03.10  Šv. Pranciška Romietė, vienuolė

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas