Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2014 06 08      Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)        metai A


EVANGELIJA  Jn  20,  19 - 23

Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!" Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu". Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, - sulaikytos".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Norint gyvenime kažką pasiekti, būtina visa tai, ko trokštame, mėginti įgyvendinti, stengiantis kiekvieną dieną nugyventi kaip įmanoma geriau. Į tokį kelią Viešpats ir siunčia savo mokinius, vadinasi, ir mus. Nežiūrint silpnų ir trapių krikščionių, jau du tūkstančius metų Bažnyčia skelbia pasauliui savo Mokytoją, Kristų. Bažnyčia gyvena Jo Dvasia, kuri leidžia jausti vienybę kartu su Dievu, kviečia tikinčiuosius, gaivina ir stiprina silpnųjų bendruomenę. Žinodamas apie savųjų silpnumą ar abejingumą Jėzus dovanoja mums Dvasią, kuri veda mus į tiesos pilnatvę. Šiandien kaip tik ir prašome Dvasią vesti mus per gyvenimą tuo keliu. Mums visiems reikalinga Dvasia, kad pakeistų mūsų širdis, kad pripildytų jas, kad pažadintų mūsų tikėjimą Reikia tik nebijoti leisti jai vadovauti, taip, kaip tai padarė apaštalai, atvėrę duris ir išėję pas susirinkusius žmones. Dvasia yra meilės įkūnijimas, paskutinė Jėzaus dovana apaštalams, kurią Išganytojas vadina Gaivintoju, Guodėju, Gynėju. Be Dvasios mes būtume dvasiškai mirę, nusivylę, liūdni, be tikėjimo. Dvasia, tyli, nenusakoma ir neapčiuopiama, yra mūsų tikėjimo pagrindas. Dvasia, kurią kiekvienas gavome per Krikštą, leidžia mums ir dabar susitikti su Viešpačiu Jėzumi. Jei mums sunku įsileisti Jėzų į savo kasdieninį gyvenimą, prisimenant Jį tik sekmadienį, praveriant bažnyčios duris, šaukimės Dvasios, kuri primins mums visa. ką Jėzus yra palikęs mums. Jei mūsų skruostai rausta, prisiminus padarytas nuodėmes, jei gyvenimas pareikalavo iš mūsų pernelyg didelės kainos, jei tamsioji mūsų būties pusė yra tarsi apsėdusi mus, šaukimės Dvasios Gynėjos, kuri bus su mumis ir palaikys mus, susidūrus su išmėginimais. Jei jaučiamės vieniši, jei mums atrodo, kad mūsų gyvenimas panašus į laivelį, kurį į visas puses svaido negailestingos bangos, jei esame nesuprasti ir sužeisti, šaukimės Dvasios Guodėjos, kuri ramina ir lydi vienišuosius. Mes esame mokiniai visą savo gyvenimą, besimokantys tikėjimo, vaikai, augantys Dvasia.

 

SKELBIMAI

  • Šeimos metais arkivyskupijos parapijų šeimose keliauja Šventosios Šeimos ikona. Šiandien ši  ikona pradeda kelionę mūsų parapijos šeimose. Šeimos kviečiamos savo namuose priimti keliaujančią ikoną, prie jos visą savaitę kasdien su visais šeimos nariais drauge dėkoti Dievui už gautas malones, prašant pagalbos savo šeimai ar savo vaikų šeimoms. Sekmadieniais  parapijos bažnyčioje po sumos šv. Mišių ikoną perima vis kita šeima.
  • Švenčiame Sekmines - šv. Dvasios atsiuntimo šventę. Dalyvaujantieji šv. Mišiose pelno visuotinius atlaidus. Šiuo sekmadieniu Bažnyčia užbaigia liturginį Velykų laikotarpį.
  • Ateinantį šeštadienį, birželio 14 d., minėsime Gedulo ir Vilties dieną. 18 val. šv. Mišių metu melsimės už nukentėjusius ir žuvusius nuo sovietų represijų.
  • Ateinantį sekmadienį švęsime Švč. Trejybės šventę.
  • Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Po vakaro 18 val. šv. Mišių kalbama Jėzaus Širdies litanija. Sekmadieniais Jėzaus Širdies litanija bus kalbama po sumos šv. Mišių.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

06.09  Šv. Efremas, diakonas, Bažnyčios mokytojas

06.11  Šv. Barnabas, apaštalas

06.12  Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas

06.13  Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas