Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija vasarį – kad nepagydomi ligoniai ir jų šeimos gautų reikiamą medicininę pagalbą ir palydėjimą. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėjusi Gavėnia būtų maldos budėjimo laikas prisimenant laisvės bei taikos dovaną Lietuvai ir Baltijos šalims.

2014 08 03         XVIII-asis eilinis sekmadienis         metai A

 

EVANGELIJA  Mt  14,  13 - 21

Tai išgirdęs, Jėzus laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų, ir jis išgydė jų ligonius. Atėjus vakarui, prisiartino mokiniai ir tarė: „Vietovė tuščia, ir jau vėlus metas. Atleisk žmones, kad, nuėję į kaimus, nusipirktų maisto". Jėzus atsakė: „Nėra reikalo jiems iš čia eiti. Jūs duokite jiems valgyti". Jie atsiliepė: „Mes čia teturime penkis kepaliukus duonos ir dvi žuvis". Jėzus tarė: „Atneškite man juos". Ir, liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė penkis kepaliukus ir dvi žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Visi valgė ir pasisotino. Ir surinko nulikusius kąsnelius, iš viso dvylika pilnų pintinių. O valgytojų buvo apie penkis tūkstančius vyrų, be moterų ir vaikų.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI 

Šio sekmadienio Mišių Evangelijoje Mato aprašytas duonos ir žuvų padauginimas mums primena, kad Dievui esame reikalingi ir mes... Žmonės alksta... Jiems stinga duonos, teisingumo, gyvenimo prasmės, taikos ir ramybės... Jėzui žinomas šis alkis. Dievas nėra atsiribojęs nuo žmogaus rūpesčių ir Jis kreipiasi į apaštalus, prašydamas, kad jie pamėgintų rasti spendimą. Toks prašymas mokinių tarpe sukelia paniką. Argi ne Dievas turėtų spręsti iškylančias problemas? Apskritai, kam mums reikalingas toks Dievas, kuris prašo, kad mes Jam padėtume? Jūs duokite jiems valgyti,- sako Išganytojas. Šis prašymas piktina tikinčiuosius ir šiais laikais. Mes visuomet tikime Viešpatį ir meldžiamės Jam, Jį garbiname ypač tada, kai mums patiems nereikia nieko daryti. Mes esame linkę tikėti į Visagalį Dievą, kuris pašalina blogybes ir ištaiso mūsų kvailystes. Ar ne kaip tik tokio Dievo mes pageidaujame? Mums reikalingas Dievas, pastebintis kančią, ir, kaip šviesus Valdovas, išklausantis savo tarnų maldas. Jėzus, tačiau, prašo, kad su Juo kartu būtume ir mes. Kai mes maldoje kreipiamės, prašydami: „Viešpatie, sustabdyk karus!", Dievas mums atsako: „Pirmiausia jūs tapkite taikos kūrėjais", o kai šaukiamės jo, maldaudami: „Padėk šiam ligoniui!", Dievas atsako: „Tu tapk jam mano paguoda". Į tokius žodžius mes turėtume tik vieną atsakymą: mes nesugebame, mums neužtenka tikėjimo, mūsų širdyje yra pernelyg daug raugių. Kiekvienas pasiteisinimas tinka, kad tik neatsilieptume į Dievo kvietimą, tačiau Jėzus, kaip ir tą dieną, kai apaštalai teisinosi neturį pakankamai duonos, nenusileidžia: jam pakanka tiek, kiek yra, net jei tai būtų ir labai nedaug. Keli duonos kepalėliai ir kelios žuvys neaprėpiamai miniai - tai situacija, kuri yra nepatogi, net savotiškai nemaloni. Jokios žmogiškos jėgos turimomis priemonėmis nepajėgtų pasotinti tokios minios. Panašioje situacijoje atsiduria nemaža tikinčiųjų, besistengiančių skelbti Dievo Žodį, parodyti draugiškumą, pasidalyti širdies gerumu. Tikintis pareigūnas stengiasi savo pareigas atlikti sąžiningai, išlaikyti širdyje ramybę ir pasitikėjimą Dievu, tuo tarpu tiek darbo kolegos, tiek klientai iš jo juokiasi ir išnaudoja. Ar tikrai tokiu atveju reiktų pasiduoti? Tikrai ne, nes mūsų pastangas palydės Dievo malonė, jos bus pranašišku ženklu.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, norintiems - teikiamas Ligonių sakramentas.
  • Šiuo metu bažnyčioje yra daromos naujos klausyklos ir galiniai suolai. Kviečiu pagal išgales prisidėti prie jų gamybos. Auką galime įteikti parapijos darbuotojai bažnyčios vestibiulyje.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

08.04  Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas

08.05  Šv. Mergelės Marijos bazilikos pašventinimas

08.06  Kristaus Atsimainymas

08.07  Šv. Sikstas II, popiežius, ir jo draugai kankiniai; šv. Kajetonas, kunigas

08.08  Šv. Dominykas, kunigas

08.09 Šv.Kryžiaus Teresė Benedikta(Edita Štein),mergelė,kankinė,Europos globėja


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas