Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2014 08 17         XX-asis eilinis sekmadienis         metai A

EVANGELIJA  Mt  15,  21 - 28

Iš ten išėjęs, Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!" Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: „Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos šaukdama!" Jėzus tarė: „Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis". Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: „Viešpatie, padėk man!" Jis atsakė: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams". O ji sako: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo". Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai". Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Kanaanietė moteris, apie kurios susitikimą su Jėzumi pasakoja šio sekmadienio Mišių Evangelija, yra vienas iš pačių simpatiškiausių personažų, su kuriais susiduriame Šventojo Rašto puslapiuose. Ji parodo mums visiems patį galingiausią instrumentą, galintį pakeisti gyvenimą. Tai nėra, kaip kai kam gali atrodyti, išmąstytos idėjos ar moksliniai traktatai, bet tarpusavio susitikimas. Visuomet, kai žmonės skundžiasi, kad pasaulis nesikeičia į gerąją pusę, o, jei keičiasi, tai labai mažai, reiškia, kad mes arba nemokame susitikti ir kalbėtis tarpusavyje, arba mūsų susitikimai yra nevykę, o mes nemokame priimti ir įvertinti kito žmogaus atnešamos dovanos. Jėzų būtų galima pavadinti susitikimų žmogumi, nes Jis nuolat bendravo su žmonėmis, dalijosi savo atnešta išmintimi, uždegdavo žmonių širdis ir pats klausydavosi jų. Taip atsitiko ir tą dieną, kai kito krašto gyventoja, išpažįstanti visiškai kitą religiją, prabilo į Jėzaus, pradžioje aiškiai išsakiusio žydų tautos pažiūrą į svetimšalę, širdį. Žinoma, taip nebuvo, tačiau tam tikra prasme mes galime kalbėti apie savotišką „atsivertimą": pokalbis išeina už siaurų vienos tautos ribų. Alksta ir skausmą kenčia bet kurios tautos vaikai: Izraelyje, Kanaane, Tyre ir Sidone... badas yra vienodas ir skausmas toks pat, tokia pat ir visų motinų meilė. Kanaanietė savo nuolankiais žodžiais tarsi sakytų Jėzui: „Tu nesi atėjęs vien tik pas Izraelio žmones, bet esi viso pasaulio Ganytojas, pašalinantis bet kokį skausmą." Į Mokytojo ir kanaanietės pokalbį įsikišo ir apaštalai: „Išklausyk ją...

Dievo karalystėje nėra nei savų nei svetimų žmonių. Yra tik tie, kuriuos reikia pasotinti, yra žmonių kurie meldžiasi Dievui. Neveltui Išganytojas šiuos moters žodžius įvertino nepaprastu pagyrimu: „Moterie, didis tavo tikėjimas!" Šis tikėjimas pagrįstas kanaanietės įsitikinimu, kad Dievo širdyje nėra skirstymo į vaikus ir nevaikus, kad Jis atjaučia kiekvieno vaiko skausmą, kad vaiko kančia svarbesnė už išpažįstamą religiją. Nėra teologų tikėjimo, o tik kenčiančių ir pergyvenančių dėl savo vaikų motinų tikėjimas. Jos pažįsta Dievą iš vidaus, geriau, nei bet kas kitas suvokia Jo meilę. Jos žino, kad Dievas yra laimingas, matydamas bet kurią motiną, kuri laiminga apsikabina savo išgijusį vaiką. Juk Dievas pradžioje tokį pasaulį sukūrė ...

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį penktadienį, rugpjūčio 22 d., 12 val. švęsime šv. Jono Pauliaus II dieną. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Šventajam, t.y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje.
  • Šiuo metu bažnyčioje yra daromos naujos klausyklos ir galiniai suolai. Kviečiu pagal išgales prisidėti prie jų gamybos. Auką galime įteikti parapijos darbuotojai bažnyčios vestibiulyje.
  • Kviečiame dalyvauti Lietuvos Carito inicijuojamoje akcijoje „Pripildyk vaiko kuprinę gerumu". Jos tikslas - padėti vaikams, iš nepriteklių kamuojamų šeimų, pasiruošti mokyklai. Ši akcija vyks iki rugsėjo 15 d. Tad kviečiame atnešti ir paaukoti kanceliarinių prekių, kuprinių ir kitų mokyklai reikalingus daiktų. Jūsų dovanas priims parapijos Caritas atstovai.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

08.19  Šv. Jonas Eudas, kunigas

08.20  Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas

08.21  Šv. Pijus X, popiežius

08.22  Švč. Mergelė Marija, Karalienė

08.23  Šv. Rožė Limietė, mergelė


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas