Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2014 09 28          XXVI-asis   eilinis   sekmadienis          metai   A


EVANGELIJA  Mt  21,  28 - 32

„Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: 'Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne'. Šis atsakė: 'Nenoriu', bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: 'Einu, viešpatie', bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią?" Jie atsakė: „Pirmasis". Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Bet jūs, nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Jėzaus papasakotas palyginimas kviečia mus pamąstyti, kokia yra tikroji paklusnumo prasmė. Iš tikrųjų šis palyginimas labai akivaizdžiai iliustruoja griežtą Jėzaus įspėjimą Kalno pamokslo pabaigoje: Ne kiekvienas, kuris man šaukia: „Viešpatie, Viešpatie!", įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. Evangelistas Lukas yra užrašęs dar griežtesnį Išganytojo posakį: Kam vadinate mane: „Viešpatie, Viešpatie", o nedarote, ką sakau?! Norint parodyti paklusnumą Viešpačiui, nepakanka vien kalbėti apie tai, bet reikia daryti tai, kas yra įsakyta. Dievui nelabai rūpi mūsų žodžiai. Jis labiau vertina tai, ką darome. Tik mes, tarsi apimti savotiško apsėdimo, nesiliaujame kalbėti, apsiribodami vien tik tuo. Kalbame apie nusižeminimą, tikėjimą, meilę, vienybę, taiką, dialogą, toleranciją, pliuralizmą, asmens vertę, moters vietą Bažnyčioje. Apaštalas Jokūbas sako: „Tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą." Tik pagal tai, kaip elgiasi žmogus, galima jį įvertinti. Deja, dažniausiai premijuojama už nusilenkimus, šypsenas, išorinę pagarbą, pareikštą automatiškai, net nepagalvojus. Deja, šiais laikais nemaža deklaruojančių pasirengimą darbui lygiai taip pat greitai randa pasiteisinimų, kaip to darbo išvengti. Tas, kuris lengvai susilenkia, demonstruodamas pagarbą, paprastai neturi noro pasilenkti, kad ant nugaros būtų uždėta našta.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, teikiamas Ligonių palaiminimas.
  • Ateinantį trečiadienį pradėsime spalio mėnesį, kuris yra skirtas Rožinio maldai; kiekvieną vakarą bažnyčioje prieš šv. Mišias 17.30 val. bus kalbamas rožinis. Jį praves parapijos Gyvojo rožinio ir Marijos legiono narės bei maldos pagalbininkės, už sukalbėtą dalį galima pelnyti visuotinius atlaidus.
  • Ateinantys penktadienis ir šeštadienis yra pirmieji mėnesyje, kurie skiriami Švč. Jėzaus Širdies garbei ir Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. bus pravedamos pamaldos, šv. Mišios švenčiamos aukotojų intencija.
  • Kviečiame jaunimą, nuo 15 metų amžiaus, lankyti pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui katechezės užsiėmimus. Tėvų susirinkimas vyks spalio 9 d., pasirinktinai, 18.30 val. parapijos bažnyčios salėje.
  • Renkamos aukas Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Šiems mokslo metams parapijai yra nustatyta 8500 Lt dydžio parama. Auką galime įteikti bažnyčios darbuotojai vestibiulyje prie stalo arba parapijos raštinėje.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

09.29  Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai

09.30  Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas

10.01  Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja

10.02  Šv. Angelai Sargai

10.04  Šv. Pranciškus Asyžietis

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas