Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2014 11 30        I-asis Advento sekmadienis        metai   B


EVANGELIJA  Mk  13,  33 - 37

„Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, ar rytmety, kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegančių. Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!"

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Šis palyginimas, kurį girdime šio sekmadienio Evangelijos skaitinyje - tai tik priminimas ir įspėjimas apie tai, jog turime būti pasirengę stoti Dievo akivaizdoje. Manyčiau, jog tokia paslaptis - tai ne kas kita, kaip dangaus Tėvo dovana mums: nežinoti Viešpaties atėjimo momento. Juk iš tiesų mes nesame pašaukti vien laikinam gyvenimui žemėje, bet visiems laikams, amžinajam gyvenimui. Todėl nežinojimas šia prasme tampa atsivėrimu begalinei vilčiai. Tai, kad mes nežinome ateities įvykių, neturi mūsų gąsdinti, mes visą pavedame Viešpačiui. Mes, krikščionys, žinome, esame tikri, kad tikrai ateis mūsų susitikimo su Viešpačiu akimirka. Mes esame už mus didingesnio plano dalyviais ir žvelgiame į ateitį su pasitikėjimu. Dievas nieko neatsisakė, bet viską paliko savo tarnams, paskirstydamas jiems darbus. Juk tie tarnai - tai mes, kuriems Viešpats parodė nepaprastą pasitikėjimą. Drauge tai ir milžiniška mūsų pečius užgulusi atsakomybė. Šis pasitikėjimas ir atsakomybė parodo, kokie tvirti saitai sieja Dievą su žmogumi. Žmogus nėra nei pasaulio, nei jam patikėtos pasaulio istorijos dalelės visiškas valdovas. Jis gerai atliks savo uždavinį, jei tvarkys viską pagal Dievo valią ir nenustos vilties. Todėl ir galime sakyti, kad nežinoti „dienos ir valandos", kai susitiksime su Viešpačiu, yra dovana ir malonė. Taip mums paprasčiau susikoncentruoti į tai, ką darome dabar, atrasti Apvaizdos mums šiandien siūlomas dovanas ir, kas žino, galbūt ir išvysti savo Viešpaties Veidą, nušviečiantį mums ateitį.

 

SKELBIMAI

  • Pradedame Advento laikotarpį - Kristaus Gimimo šventės laukimą, naujus liturginius metus. Popiežius Pranciškus šiuos Naujuosius bažnytinius metus paskelbė „Pašvęstojo gyvenimo metais". Jie švenčiami visoje Bažnyčioje nuo Pirmojo Advento sekmadienio iki Viešpaties paaukojimo šventės 2016 metais. Romoje iškilmingas metų atidarymas vyks šį sekmadienį, lapkričio 30 dieną. Metų šventimą popiežiaus vardu pradės Vienuolijų ir Pašvęstųjų Kongregacijos prefektas iškilminga Mišių auka Šv. Petro bazilikoje.
  • Adventiniu metu ruošiamasi Kalėdoms, einama kalėdinės išpažinties, penktadieniais laikomasi pasninko. Visais Advento sekmadieniais 7.40 val. bus giedamos „Marijos valandos", 8 val. bus švenčiamos Rarotų - tai laukimo kartu su Švč. M. Marija šv. Mišios.
  • Kviečiu dalyvauti akcijoje "Gerumas mus vienija", kuri vyks visą Advento laikotarpį, bus platinamos žvakutės, gautos už jas aukos bus skirtos paremti stokojančius ir vargstančius parapijos bendruomenės narius. Šio sekmadienio rinkliava bažnyčioje skiriama paremti labdaros valgyklą adresu Partizanų 5, kurioje kasdien, Kauno katalikų dėka, maitinami socialiai remtini žmonės.
  • Platinami kalėdaičiai, auka už kalėdaičius yra Jūsų parama bažnyčiai. Atvykus kalėdaičių yra pats tinkamiausias laikas įteikti metinę auką bažnyčios ir jos darbuotojų išlaikymui. Suteikta parama įrašoma į parapijiečio šeimos kortelę.
  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, norintiems teikiamas Ligonių sakramentas.
  • Ateinantys penktadienis ir šeštadienis yra pirmieji mėnesyje, kurie skiriami Švč. Jėzaus Širdies garbei ir Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. bus pravedamos priklausančios pamaldos. Šv. Mišios švenčiamos aukotojų intencija.

 

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

12.03  Šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas

12.04  Šv. Jonas Damaskietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas

12.06  Šv. Mikalojus, vyskupas, Kauno miesto globėjas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas