Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2014 10 26          XXX-asis   eilinis   sekmadienis          metai   A

EVANGELIJA  Mt  22,  34 - 40

Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?" Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis - panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai".

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Gyventi be meilės neįmanoma, ir meilė žmogui reikalinga labiau, nei oras, duona ar vanduo. Galbūt kartais to ir nesuvokiame, tačiau, kai susiduriame su meilės trūkumu, atstūmimu, neapykanta ar skriauda, tada nieko taip nesiilgime, kaip artimo ir mylimo žmogaus, kuriuo galėtume visiškai pasitikėti. Be tokios paramos žmogaus dvasia apmiršta, ir kažin ar labai suklystume, čia įžvelgdami vieną iš svarbiausių nužudymų, narkomanijos, savižudybių priežasčių. Vis tiktai meilės neįmanoma vien tik priimti ir ją patirti. Žmoguje visuomet lieka gyvas poreikis dalytis meile. Nelaimingas yra ne vien tik tas žmogus, kurio niekas nemyli, bet ir egoistas, užsidaręs savyje ir matantis tik save. Jis gali būti pertekęs visų žemiškų turtų, tačiau anksčiau ar vėliau vis tiek įsitikins, kad toks gyvenimas, kai nėra dėl ko gyventi, neturi prasmės. O mes stebimės, kodėl iš gyvenimo savo noru pasitraukia turtingi, žinomi, visuotinu pripažinimu besinaudojantys žmonės. Visi žinome, kad mylime tik gera valia, o ne iš prievartos! Iš tiesų taip gali atrodyti, tačiau meilės įsakymas, apie kurį skaitome Evangelijoje, visiškai nereiškia prievartos, o tik įsipareigojimą, vidinį nusistatymą, raginantį mus savo viduje apsispręsti: aš noriu mylėti! Tokį sprendimą žmogus tikrai gali padaryti, nes meilė nėra vien jausmas, bet taip pat ir protingas valios sprendimas. Deja, tai dažnai pamirštame ar apskritai apie tai net nesusimąstome. Mums atrodo, kad meilė turi gimti savaime ir savaime turi save palaikyti, todėl, atvėsus jausmams, sakome, kad meilė pasibaigė ir nėra ko daugiau tuo rūpintis. Iš tiesų meilės sutapatinimas su jausmais tėra tik nesusipratimas. Vienas dalykas yra ką nors mėgti ar dalytis su juo jausmu, taip patiriant malonumą, ir visai kas kita - mylėti, arba, tariant kitais žodžiais, trokšti kieno nors gerovės, sau nesitikint jokios naudos. Šiuo atveju tikrai reikalingas tvirtos valios sprendimas, ištvermė ir nuoseklumas. Todėl Dievas ir sako: „Mylėk"! Šiame žodyje slypi visa gyvenimo išmintis: mylėk, nežiūrėdamas į nieką, negalvok apie savo savijautą, norus ir sumokamą kainą, nes gali mylėti, jei tik nori mylėti. Egzistuoja dar vienas dalykas, į kurį nepakankamai atkreipiame dėmesį: privalome artimą mylėti taip, kaip save pačius. Tai reikštų, kad, norint mylėti kitus, reikia mylėti save. Dauguma, netgi ir labai atvirai nusiteikusių, tikinčiųjų savęs paties meilę sulygina su savimeile ar vidiniu tuštumu, kai kam tai tampa proga pateisinti savąjį egoizmą. Tačiau šiuo atveju kalbama apie tikrąją meilę, sugebėjimą priimti save tokius, kokie esame, pozityviai vertinti save. Juk jeigu Dievas mus myli ir priima, tai reiškia, kad ir mes privalome pamilti save, o tada galėsime pajusti troškimą pakeisti save, rūpintis savimi ir galiausiai tokia meile pajėgsime mylėti kitus žmones. Priešingu atveju nuolat išgyvensime vidinę įtampą, nerasdami santarvės su savimi pačiais ir mus supančiu pasauliu.

 

SKELBIMAI

  • Spalio 31 d., penktadienį, baigsime rožinio mėnesį. 18 val. šv. Mišiose melsimės už rožinio kalbėtojus.
  • Lapkričio 1 d., šeštadienį, Visų Šventųjų šventė. Šv. Mišios aukotojų intencija bus švenčiamos: 8, 9 10.30, 12 ir 18 val.
  • Lapkričio 2 d., sekmadienį, Vėlinės - Mirusiųjų pagerbimo diena. Gedulinės šv. Mišios aukotojų intencija bus švenčiamos: 8, 9, 10.30 12 ir 18 val. Po 10.30 ir 18 val. šv. Mišių bus pravedama gedulinė procesija.
  • Vėlinių aštuondienio metu šv. Mišios aukotojų intencija bus švenčiamos 18 val. Vėlinių dieną taip pat jų aštuondienio metu galima pelnyti visuotinius atlaidus sau ir mirusiųjų naudai. Atlaidų sąlygos - Šv. Tėvo intencija sukalbėti maldas „Tėve mūsų" ir „Tikiu", dalyvaujant šv. Mišiose priimti Viešpatį bei maldingai aplankyti kapus arba bent pasimelsti už mirusiuosius.
  • Renkamos aukas Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Auką galime įteikti bažnyčios darbuotojai vestibiulyje prie stalo arba parapijos raštinėje.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

10.28  Šv. Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas