Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2014 11 09          XXXII-asis   eilinis   sekmadienis          metai   A


EVANGELIJA  Jn  2,  13 - 22

Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!" Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane. Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti?" Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!" Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventovę statė, o tu atstatysi ją per tris dienas?!" Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Katalikų Bažnyčia šiandien švenčia Laterano Bazilikos pašventinimo šventę. Ši šventė į visuotinį Romos Bažnyčios kalendorių buvo įtraukta XVI a. Laterano bazilika yra laikoma visų Romos miesto ir pasaulio bažnyčių motina, o taip pat ir Romos vyskupo katedra. Bažnyčia šios dienos švente nori išreikšti pagarbą ne vien Laterano bazilikai, bet taip pat ir visoms kitoms šventovėms, kurios buvo pastatytos tikinčiųjų dėka visame pasaulyje. Kiekviena bažnyčia yra Dievo namai, o ne vien maldos namai, kaip galime tai pastebėti kitose religijose. Taigi Bažnyčia mums primena, kad visi mes esame gyvaisiais Dievo namais. Kaip iš daugelio plytų ar akmenų yra pastatomas bažnyčios pastatas, taip ir tikintieji sudaro Kristaus Bažnyčią. Laterano bazilika tapo pirmąja katalikų šventove, kuri iškilmingu būdu buvo dedikuota pačiam Dievui. Ši šventė mus pastato ties Bažnyčios slėpiniu, kurio pamatas yra Jėzus Kristus, o uola - apaštalas Petras. Ir primena mums tai, jog vietinės Bažnyčios yra stipriai susijusios su Apaštalų Sostu. Evangelijoje Kristus mums šiandien kalba apie pagarbą Dievo namams. Visi mes žinome, kad Dievas yra vertas didžios pagarbos, lygiai taip pat verti pagarbos yra ir Jo namai. Taip, Dievas nėra tapatus pastatui, bet pagarba Jam ir Jo namams turėtų būti derama. Nepamirškime to. Nes kai visa tai pamirštame, tuomet papiktiname kitus ir Dievui pasirodome nebrandūs ir stokojantys kultūros. Pagarba, dėmesys, supratingumas, taktiškumas, romumas, savitvarda - tai savybės, kurios tik puošia mus Dievo namuose. Tuo tarpu, grubumas, egoizmas, puikybė, žeminimas, nesiskaitymas, pyktis - tai savybės, kurios byloja apie išminties stoką mumyse, o kartu ir Dievo namuose. Niekas nėra tobulas (tik vienas Dievas), tačiau tobulumas prasideda nuo pastangų.

 

SKELBIMAI

  • Lapkričio 9 - 16 d.d. Vilniaus Aušros Vartuose vyksta Gailestingumo Motinos atlaidai.
  • Renkamos aukas Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Auką galime įteikti bažnyčios darbuotojai vestibiulyje prie stalo arba parapijos raštinėje.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

11.10  Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas

11.11  Šv. Martynas Turietis, vyskupas

11.12  Šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys

11.14  Šv. Margarita Škotė; šv. Gertrūda, mergelė

11.15  Šv. Albertas Didysis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas