Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2014 11 16     Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina    metai   A

EVANGELIJA  Jn  19,  25 - 27

Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!" Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!" Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Vilniaus miesto gynybinės sienos Aušros Vartuose nuo XVII a. stebuklais garsėja paveikslas. Manoma, kad tapytas apie 1525 m. Uždengtas menišku metalo aptaisu. 1927 m. liepos 2 d. vainikuotas popiežiaus Pijaus XI pašventintomis karūnomis ir suteiktas Gailestingumo Motinos titulas. Pirmos ypatingos iškilmės, skirtos pagerbti Aušros Vartų Dievo Motiną, surengtos po 1706 m. gegužės 18 d. Vilniaus gaisro. Nuo 1735 m. Aušros Vartuose lapkričio antrą savaitę imta švęsti Dievo Motinos Globos šventę. Ji išaugo į iškilmingus aštuonias dienas trunkančius atlaidus, kai 1773 m. popiežius Klemensas XIV suteikė Vilniuje įsikūrusiai Švč. M. Marijos Globos brolijai atlaidų privilegijas. Ir šiandien iš daugelio Vilniuje minimų Švč. M. Marijos švenčių iškilmingumu išsiskiria Gailestingumo Motinos iškilmė - lapkričio 16 d. - ir tuo laiku aštuonias dienas švenčiami Aušros Vartų atlaidai. Tai svarbiausi Vilniaus arkivyskupijos atlaidai. Jų metu, nepaisant dažnai darganoto šiuo metų laiku oro, gatvė prieš koplyčią būna pilna žmonių, atvyksta gausios piligrimų grupės iš Latvijos, Lenkijos ir kitų aplinkinių kraštų. Lankydamasis Lietuvoje, popiežius Jonas Paulius II 1993 m. rugsėjo 4 d. Aušros Vartuose drauge su maldininkais iš visos Lietuvos ir užsienio kalbėjo rožinį. Prieš maldą popiežius pasakė: „Ši Aušros Vartų šventovė jau daugel amžių kiekvieną dieną mato daugelį maldininkų, atnešančių Gailestingumo Motinai savo gyvenimo džiaugsmus ir rūpesčius. Šie Vartai dėl to tapo susitikimų su Kristaus ir Bažnyčios Motina, viso krašto tikinčiųjų vienybės vieta. Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų šalių krikščionys susiburia, kad Mergelės Marijos akivaizdoje kaip broliai ir seserys pasidalytų tuo pačiu tikėjimu, viena viltimi ir tikrąja meile." Vilniaus Aušros Vartai - tai senieji vartai į miestą, statyti tada, kai šis miestas dar nebuvo išsiplėtęs. Tačiau Marija yra ne tik šio miesto Aušros Vartai. Ji yra žmogaus širdyje esantys Aušros Vartai. Vartai, per kuriuos turi įžengti Kristus. Tad turime saugoti savo širdį, tartum miestą, kad pro šiuos vartus neįeitų piktos mintys, negeri ketinimai, nepasitenkinimas. „Budėkite" - sako Viešpats. Budėkite mintyse. Taip šis vidinis gerų minčių, svajonių, maldos miestas pamažu taps panašus į Dangiškąją Jeruzalę, kuriame nebebus nakties, nes jame švies šlovingasis Avinėlis. 

SKELBIMAI

  • Ateinantį sekmadienį švęsime Kristaus Karaliaus - Visatos Valdovo iškilmę, baigsime liturginius „Šeimos metus". Parapijos klebonas pateiks 2014 metų sielovados ataskaitą.
  • Ateinantį sekmadienį minėsime šv. Cecilijos - choristų globėjos dieną. 10.30 val. šv. Mišiose parapijos klebonas melsis už parapijos giedančiuosius.
  • Ateinantį šeštadienį, lapkričio 22 d., 12 val. švęsime šv. Jono Pauliaus II dieną. Šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Šventajam, t.y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Prieš šv. Mišias 11.30 val. bus kalbamas Rožinis. Šv. Mišias transliuos "Marijos Radijas"

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

11.17  Šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė

11.18  Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas

11.20  Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis

11.21  Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas

11.22  Šv. Cecilija, mergelė, kankinė

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas