Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija balandį – kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi jų diskriminacija. ARKIVYSKUPIJOS – kad Velykų žinia įkvėptų saugoti gyvenimo dovaną ir puoselėti dvasinius pašaukimus bei šeimos gyvenimą.

 2014 12 14        III-asis Advento sekmadienis        metai   B

 

EVANGELIJA  Jn  1,  6 - 8. 19 - 28

   Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti: „Kas tu esi?" Jis prisipažino nesigindamas. Jis prisipažino: „Aš nesu Mesijas!" 21 Jie ir vėl klausė: „Tai kas gi tu? Gal Elijas?" Jis atsakė: „Ne!" - „Tai gal tu pranašas?" Jis atsakė: „Ne!" Tada jie tęsė: „Tai kas gi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė? Ką sakai apie save?" Jis tarė: „Aš - tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią!, kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas". Atsiųstieji buvo iš fariziejų. Jie dar jį klausinėjo: „Tai kam tu krikštiji, jei nesi nei Mesijas, nei Elijas, nei pranašas?" Jonas jiems atsakė: „Aš krikštiju vandeniu. O tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis, - jam aš nevertas atrišti kurpių dirželio". Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Pas Joną Krikštytoją atvyko Sinedriumo pasiuntiniai, kad valdančiųjų vardu paklaustų, kas yra tas žmogus, kuris vykdo savo keistą pasiuntinybę. „Kas esi?"- klausia jie Joną. Šis aiškiai pasako: „Aš nesu Mesijas". Žmogiškai galvojant, buvo galima pasinaudoti susidariusia proga: valdžia pasimetusi ir, ko gero, pripažintų Mesiju jį. Tereikėtų tik pasiduoti tiesiog į rankas krintančiai visagalybės pagundai. Tačiau Jonas Krikštytojas išlieka tvirtas: jis nėra Dievas. Jis pats gyveno ilgesingu Mesijo laukimu, savyje ruošdamas vietą, kad tik atpažintų Dievą, ir kad Dievas pažintų jį. „Tai kas tu esi?"- dar kartą Joną klausė pasiųstieji: „Pranašas?, Mokytojas?", tačiau Jonas pavadino save „balsu". „Aš - tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Balsas, per kurį aidi Dievo Žodis. Jonas nekalba savo mintimis, bet leidžia, kad per jį galėtų prabilti Tas, kuriam visi esame skolingi. Balsas... Nedaug..., o tai labai daug. Kaip gera būtų, jei per mūsų balsu butų skelbiamas Dievo Žodis, o iš darbų žmonės pažintų Dievą gyvenantį ir veikiantį mumyse. Jono Krikštytojo liudijimu pasaulis pažino Viešpatį Jėzų Kristų kaip Dievą. Kokį Dievą mes liudijame savuoju tikėjimu, gyvenimu ir darbais.

 

SKELBIMAI

  • Adventiniu metu ruošiamasi Kalėdoms, einama kalėdinės išpažinties, penktadieniais laikomasi pasninko. Visais Advento sekmadieniais 7.40 val. giedamos „Marijos valandos", 8 val., švenčiamos Rarotų - tai laukimo kartu su Švč. M. Marija šv. Mišios.
  • Kviečiame dalyvauti Advento rekolekcijose, kurios vyks gruodžio mėn. 20-21 d.d. Rekolekcijų pradžia ateinantį šeštadienį, 17 val. Išpažinčių klausys ir šv. Mišioms vadovaus Kristaus Prisikėlimo vikaras kun. Nerijus Pipiras.
  • Kviečiu dalyvauti akcijoje "Gerumas mus vienija", kuri vyks visą Advento laikotarpį, bus platinamos žvakutės, gautos už jas aukos bus skirtos paremti stokojančius ir vargstančius parapijos bendruomenės narius.
  • Platinami kalėdaičiai, auka už kalėdaičius yra Jūsų parama bažnyčiai. Atvykus kalėdaičių yra pats tinkamiausias laikas įteikti metinę auką bažnyčios ir jos darbuotojų išlaikymui. Suteikta parama įrašoma į parapijiečio šeimos kortelę.
  • Ateinantį sekmadienį, 13 val. vyks Kalėdų eglutės įžiebimo šventė. Šiais metais mūsų bažnyčios eglutę puošia Dainavos bendruomenės nariai.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas