Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2015 01 18             II-asis eilinis sekmadienis             metai   B

EVANGELIJA  Jn  1,  35 - 42

Kitą dieną tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: „Štai Dievo Avinėlis!" Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigręžė ir, pamatęs juos sekančius, paklausė: „Ko ieškote?" Jie atsakė: „Rabi (tai reiškia: „Mokytojau") , kur gyveni?" Jis tarė: „Ateikite ir pamatysite". Tada jiedu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie dešimtą valandą. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: „Radome Mesiją!" (išvertus tai reiškia: „Dievo Pateptąjį - Kristų") . Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė: „Tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas" (tai reiškia: „Petras - Uola") .

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI 

   Šios dienos Evangelijoje pabrėžiamas tarpininkavimas: Jonas Krikštytojas savo dviem mokiniams nurodo Jėzų; po to vienas iš jų, Andriejus, taip pat tarpininkauja, pakviesdamas savo brolį Simoną. Pirmieji Jėzaus mokiniai pavaizduoti kaip tie, kurie ieško, ir laukia Išganytojo. Ko ieškote? Ko ieškai? Šiuose žodžiuose galima įžvelgti visą žmogaus esmę: tai nuolatos ieškanti būtybė, kurios širdyje slypi noras atskleisti gyvenimo prasmę. Žmogus, gal ir pats to nesuvokdamas, niekuomet nesiliauja ieškojęs, net ir tuomet, kai pavargęs kartais nuleidžia rankas ir ištaria: „Jau nebegaliu". Net ir tos nuleistos rankos tampa vienu iš ieškojimo kelių, nes tada tiesiog instinktyviai mes glaudžiamės prie To, kuris gali suteikti mūsų pavargusiai širdžiai paguodos. Jėzus kviečia „ateikite" (Jn 1, 39) arba „sek paskui mane" (Jn 1, 43). Jono Krikštytojo pristatymas: „Štai Dievo Avinėlis!" nurodo Išganytoją. Avinėlio simbolis žydams primena didįjį jų tikėjimo įvykį - išėjimą iš Egipto, išsilaisvinant iš bet kokios vergijos, kad galima būtų tarnauti vieninteliam gyvajam Dievui. Ir šis įvykis švenčiamas kasmet per Velykas valgant avinėlį. Jau ankstyvieji krikščionys Paschos avinėlį laikė Jėzaus provaizdžiu; jo pasiaukojama mirtis ant kryžiaus davė pradžią krikščioniškai Paschos (liet. „Velykų"), perėjimo iš mirties į gyvenimą, šventei. Jėzus imasi iniciatyvos, atsigręždamas į mokinius. Jis tai padaro užduodamas jiems klausimą: „Ko ieškote?" Tai pirmieji Jėzaus ištarti žodžiai Evangelijoje pagal Joną. Įdomu tai, kad ir pirmieji Prisikėlusiojo žodžiai yra tie patys: „Ko ieškai?". Čia mokiniai į klausimą atsako klausimu: „Rabbi, kur gyveni?".Taigi šis tekstas pabrėžia žodį „gyventi". Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kalbama apie konkrečią žemišką Jėzaus buvimo vietą, tačiau, skaitydami toliau Jono evangeliją, pamatome, jog ši gyvenamoji Jėzaus vieta yra Dieve. „Ateikite ir pamatysite" - tai du žodžiai, kuriais išreiškiamas tikėjimo kelias. Taigi vieta yra Jis, pats Jėzaus, bendrystėje, artumoje, draugystėje su juo randamas Dievas. Dievas nepageidauja viskuo nepatenkintų, susiraukusių mokinių, apsileidusių krikščionių, vien tik iš įpročio praktikuojančių katalikų. Jis nori sąmoningumo. Mūsų Dievas kviečia sekti Jį, tačiau nori, kad elgtumės, kaip sąmoningi, suaugę žmonės. Tikėjimas niekada negali būti patogia priebėga tiems, kurie mėgina pabėgti nuo blogo pasaulio, užuolaida, už kurios galime paslėpti savo menkumą. Dievas laukia tikrų ir laisvų žmonių.

 

SKELBIMAI 

  • Ateinantį ketvirtadienį 12 val. švęsime šv. Jono Pauliaus II dieną. Šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Šventajam, t.y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Prieš šv. Mišias 11.30 val. bus kalbamas Rožinis. Šv. Mišias transliuos „Marijos Radijas". Šv. Mišias aukos Kauno dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kuris šią dieną vizituos parapiją.
  • Iki sausio 25 d. meldžiamės už krikščionių vienybę. Vakaro 18 val. šv. Mišių metu kalbame visuotinę maldą šia intencija. Dalyvaujantieji gali pelnyti visuotinius atlaidus.
  • Kviečiame dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo bažnyčios vidaus įrengimui.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

01.20  Šv. Fabijonas, popiežius, kankinys; šv. Fabijonas, kankinys

01.21  Šv. Agnietė, mergelė, kankinė

01.22  Šv. Vincentas, diakonas, kankinys

01.24  Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas