Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2015 01 25             III-asis eilinis sekmadienis             metai   B

 

EVANGELIJA  Mk  1,  14 - 20

Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!" Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą: buvo mat žvejai. Jėzus tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais". Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus. Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI 

   „Eikite paskui mane! Aš jus padarysiu žmonių žvejais!"- šis Jėzaus kvietimas yra kiek neįprastas.  „Eikite paskui mane!"- sako Jis apaštalams, o jų asmenyje - ir mums visiems. Šie Jėzaus žodžiai savotiškai nusako viską, kas įvyks toliau, juose slypi kelias ir kelionės priežastis. Keturi būsimieji apaštalai buvo žvejai. Jie mokėjo pagauti žuvų, tačiau žmonės... Jėzaus posakyje galima atskleisti tokią šių žodžių reikšmę: „Jūs būsite žmonių ieškotojais, nes mano ir jūsų lobis yra pats žmogus. Jūs turėsite ištraukti žmones iš juos apgaubusios tamsos - nuodėmės, taip, kaip dabar ištraukiate žuvis į vandens paviršių" . Žvejai, iki tol žinoję, kuria kryptimi vesti laivą audringoje jūroje, tapo apaštalais, atrado savyje kitą patirtį, kaip vesti žmones prie Dievo. Žinodami, kas įvyko po to, kai jie nuėjo paskui Jėzų, mes irgi glaudžiamės prie Viešpaties, žinodami, kad ten, kur žengia Jis, atskleidžiama tikra tiesa apie žmogų, žmogus tampa tvirtesnis savo viduje, mūsų žingsniai pasidaro labiau užtikrinti ir daugiau nelieka nieko - tik Šviesa. Keturi Galilėjos ežero žvejai eina kartu su Jėzumi ne todėl, kad yra susižavėję Jo skelbiamu mokslu (apie kurį dar praktiškai nieko nežino!), bet todėl, kad jaučia, jog Jėzumi verta pasitikėti. Mums irgi, kaip apaštalams, reikia patikimo Dievo, nes mūsų tikėjimas įprasminamas pasitikėjimu Viešpačiu. Viešpaties žvilgsnis ir šiandieną tiria, kuria ir kviečia.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį antradienį, sausio 27 d., ryto ir vakaro šv. Mišių metu bus minimas Palaimintasis Jurgis Matulaitis, vyskupas, kuriam lietuvių tauta meldžia šventumo garbės.
  • Kviečiame dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo bažnyčios vidaus įrengimui.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

01.26  Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai

01.28  Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas

01.31  Šv. Jonas Boskas, kunigas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas