Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

EVANGELIJA  Mk  16,  15 - 20

Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks". Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Neretai žvelgiant į dangų Dievas atrodo labai toli. Jis negirdi mano džiaugsmo šūkavimų, nemato mano ašarų. O ir pats dangus man atrodo lyg kažkokia keista, debesėliais apsikarsčiusi mėlynė... Kaip dažnai aš tiesiog nematau dangaus... Eidamas vien tik savo gyvenimo keliais, viltį ir džiaugsmą pasilikdamas vien sau. Esu lyg tas mokinys, kuriam Jėzus priekaištauja. Priekaištauja už perdėm nuleistas akis. Ir iš tiesų, iš to aukštutinio kambario, kuriame susirinkę mokiniai, kaip rašoma evangelijoje pagal Morkų, vien tik „gedėjo ir verkė", aš turiu daug ko pasimokyti. Pirmiausia tyro žvilgsnio: Jėzus ateina, kalba mokiniams, juos siunčia. Visi Jį atpažįsta. Antra, tikėjimo ir pasitikėjimo. Iškalbingai šventasis Jonas Paulius yra pasakęs, kad Bažnyčia gebės evangelizuoti tik tada, kai pati bus evangelizuota. Pirmasis evangelizuotojas ir visa ko tikslas bei viršūnė žvelgia žmogui į akis ir kviečia eiti Jo vardu, plėsti Jo karalystę, kovoti prieš blogį, kalbėti... Pats Viešpats nuo visų laikų mokinių ir apaštalų niekur nedingsta. Laiminančiu rankų judesiu Jis ateina ms pakelti virš pačių savęs ir atveri visą pasaulį Dievui Tikėdami, kaip sako Jozefas Ratzingeris, ir mes žinome, kad Jėzus, laimindamas, savo rankas laiko virš mūsų. Taigi ir šiandieną mes esame kviečiami  būti Dievo artumo dalininkais. Įžengęs pas Tėvą, Viešpats yra kaip niekad arti mūsų. Jo laiminančios rankos padaro sėkmingu visus žmogiškų rankų darbus ir pastangas. Taigi, ir šiandien dalindamiesi vieni su kitais visuomet Gyvu Žodžiu, viltimi prisiliesdami prie šiandienių abejonių ir skausmo, mes liudijame Dievo artumą: Jis yra ne kažkur debesyje (debesis ir yra Dievo artumo ženklas), bet kartu su mumis, mūsų kasdienybėje, mūsų žvilgsniuose. Galbūt todėl skirtingai nuo kitų evangelijų, evangelijoje pagal Morkų Kristaus žengimas į dangų yra be galo paprastas: Jis paimamas į dangų tiesiog nuo ten, kur yra susirinkę apaštalai - nuo Eucharistijos stalo. Paimamas, kad pasiliktų. Ir mes būtume to liudytojai bei skleidėjai iki pat žemės pakraščių.

 

SKELBIMAI

  • Pirmadienį (05.18), 18 val. iškilmingų Šv. Mišių metu naujasis parapijos klebonas mons. Kęstutis Grabauskas duos priesaiką. Kviečiame gausiai dalyvauti šiose Mišiose ir melstis už naująjį parapijos kleboną.
  • Ateinantį penktadienį 12 val. švęsime šv. Jono Pauliaus II dieną. Šv. Mišiose bus meldžiamasi aukotojų intencijomis. Prieš šv. Mišias 1130 val. bus kalbamas Rožinis. Šv. Mišias transliuos „Marijos Radijas".
  • Ateinantį sekmadienį bus švenčiamos Sekminės - Šventosios Dvasios atsiuntimas. Prieš sumos šv. Mišias bus pravedama procesija. Dalyvaujantiems suteikiami visuotiniai atlaidai.
  • Tęsiame gegužines pamaldas, skirtas Švč. M. Marijos garbei. Jos pravedamos tokia tvarka: 17.30 val. išstatomas Švč. Sakramentas, giedama Marijos litanija, kalbama Šv. Bernardo malda. 18 val. švenčiamos šv. Mišios, po kurių bus giedama giesmė „Sveika Marija Motina Dievo". Sekmadieniais Švč. M. Marijos litanija giedama sumos - 10.30 val. šv. Mišių metu.
  • Laukiant Sekminių šventės, tęsiame maldų Šv. Dvasiai devyndienį. Prieš vakaro šv. Mišias giedamas himnas Šv. Dvasiai.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

05.18  Šv. Jonas I, popiežius, kankinys

05.20  Šv. Bernardinas Sienietis, kunigas

05.21  Šv. Kristoforas Magaljanesas ir jo draugai, kankiniai

05.22 Šv. Rita Kašietė, vienuolė

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas