Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2015 05 24   Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)   sekmadienis    metai B

EVANGELIJA  Jn  20,  19 - 23 

Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!" Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu". Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, - sulaikytos".

 

MINTYS PAMĄSTYMUI 

Mąstyti apie Sekmines - Bažnyčios širdį - neįmanoma nekreipiant domesio į tris dalykus: aukštutinį kambarį, ugnį ir bendruomenę.  Apaštalų Darbų knygoje evangelistas Lukas mini, kad aukštutiniame kambaryje buvo susirinkusi pirmoji bendruomenė: mokiniai, Jėzaus motina Marija. Jiems tenai bebūnant, besimeldžiant nužengė Šventoji Dvasia ugnies pavidalu. Atrodytų, staiga, netikėtai išsiplėtė erdvė - tai, kas buvo apribota keturiomis, ko gero, ankštoko, kambario sienomis, išsiplėtė iki pat pasaulio pakraščių. O ir šiandienos liturgijoje skaitomoje ištraukoje iš evangelijos pagal Joną jėzus ateina į kambarį, į kasdienybę durims esant užrakintoms. Jis ir tik Jis gali tą padaryti ateiti net slapčiausioms durims esant užrakintoms. Taigi, nors ir kukliausią, mažytį, bet svarbu turėti tokį širdies kambarėlį, kuriame galėtume sutilpti ko gero tik mes patys ir nieko daugiau. Sekminės įpareigoja nepamiršti savojo aukštutinio kambario. Gal kažkam tai bus jaukus šeimos židinys. Kažkam  - mokyklos suolas, dvasininko pamokslas, knyga. Visi mes čia jau esame pabuvoję. Ir jį gerokai praaugę, nes Šventoji Dvasia nepaiso ribotumų. Jai užtenka ir mažiausios erdvės, iš kurios žmogus galėtų eiti atnaujinti žemės veido. Dar vienas svarbus Sekminių momentas - ugnis. Dievas trokšta savo meilės liepsna atnaujinti žemės veidą. Ši ugnis, anuo metu nusileidusi ant apaštalų, keičia ir mūsų gyvenimus. Mes jos karštį esame pajutę švęsdami sakramentus. Atrodytų, ugnis turi deginti, naikinti. Šventosios Dvasios liepsna naikina sienas,  pastatytas tarp mūsų ir Dievo, tarp mūsų ir kito žmogaus. Tai perkeičianti liepsna. Popiežius Benediktas XVI vienoje savo Sekminių homilijų sakė, kad ši ugnis - kryžiaus tikrovė, be kurios krikščionybė neegzistuotų, nes tai - Meilės, kuria Dievas mus atperka, ugnis. Dar vienas svarbus Sekminių momentas - bendruomenė. Šventoji Dvasia - asmuo asmenims. Josios kupini, mes galime pažinti Tėvo veidą, daryti pasiryžimus, melsti, atleisti. Jėzus ne kartą Ją yra vadinęs Globėju, Tiesos Dvasia, vedančia į tiesos pilnatvę. Ji, ir tik Ji mūsų žingsnius kreipia teisinga linkme. Tad iš tiesų niekuomet nepamirškime labai prasmingo kreipinio: Veni, Sancte Spiritus! - Ateik, Šventoji Dvasia!. Aprėpk žmones ir tautas. Išplėtusi aukštutinio kambario erdvė, leiski kiekvienam pajusti, jog Tu esi namai, kuriuose visiems užtenka vietos. Tu esi mūsų Globėjas, padedantis visa kas gera mylėti ir Tavo begaline paguoda visuomet džiaugtis. Uždek mūsų širdis tikėjimo, vilties ir meilės ugnimi!

 

SKELBIMAI 

  • Švenčiame Sekmines - šv. Dvasios atsiuntimo šventę. Dalyvaujantieji šv. Mišiose pelno visuotinius atlaidus. Šiuo sekmadieniu Bažnyčia užbaigia liturginį Velykų laikotarpį.
  • Ateinantį sekmadienį švęsime Švč. Trejybės šventę.
  • Tęsiame gegužines pamaldas, skirtas Švč. M. Marijos garbei. Jos pravedamos šia tvarka: 17.30 val. išstatomas Švč. Sakramentas, giedama Marijos litanija, kalbama Šv. Bernardo malda. 18 val. švenčiamos šv. Mišios, po kurių bus giedama giesmė „Sveika Marija Motina Dievo". Sekmadieniais Švč. M. Marijos litanija giedama sumos - 10.30 val. šv. Mišių metu.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

05.25  Šv. Beda Garbingasis, kunigas, Bažnyčios mokytojas;

šv. Grigalius VII, popiežius; šv. Marija Magdalena de Paci, mergelė

05.26  Šv. Pilypas Nėris, kunigas

05.27  Šv. Augustinas Kenterberietis, vyskupas

05.28  Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas