Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija balandį – kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi jų diskriminacija. ARKIVYSKUPIJOS – kad Velykų žinia įkvėptų saugoti gyvenimo dovaną ir puoselėti dvasinius pašaukimus bei šeimos gyvenimą.

Eucharistija (Šv. Komunija)

Eucharistija yra "viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė", nes tai pats Kristus. Ištikima Viešpaties nurodymui Bažnyčia nepaliauja dariusi to, ką Jis darė savo kančios išvakarėse, kai mylėdamas savuosius, parodė savo meilę iki galo. Norėdamas visada pasilikti su savaisiais ir padaryti juos savo prisikėlimo dalininkais, Jis įsteigė Eucharistiją,
kur duona ir vynas slėpiningu būdu tampa Jo Kūnu ir Krauju.

Bažnyčia nuo pat pradžių ištikimai vykdė Viešpaties nurodymą apaštalams švęsti Eucharistiją iki Jam sugrižtant. Ypač sekmadienį, Jėzaus prisikėlimo dieną, krikščionys rinkdavosi "laužyti duonos", ir taip iki mūsų dienų Eucharistija yra nuolat švenčiama.

Eucharistija yra dėkojimas Tėvui ir Jo pašlovinimas, Kristaus ir Jo Kūno aukos atminimas, Kristaus buvimas čia ir dabar, Jo žodžių ir Jo Dvasios galia.

Vieningai susirinkę prie Jo aukos ir puotos stalo, klausomės Jo žodžio, dėkojame už gautas malones, dalyvaujam ir priimam savo gyvenimo Viešpatį komunijoje.

Kas nori priimti Kristų eucharistinėje komunijoje, turi būti malonės buklėje - be sankios nuodėmės. Jei kas jaučiasi sunkiai nusidėjęs, negali priimti Eucharistijos, pirmiau negavęs atleidimo Atgailos sakramentu. šv. Komunijos priėmimas tvirčiau suvienija priimantįjį su Viešpačiu, atleidžia lengvąsias nuodėmes ir saugo nuo sunkiųjų.

Dalyvavimas šventoje Aukoje mūsų širdį padaro panašią į Jo širdį, palaiko mūsų dvasines jėgas šio gyvenimo kelionėje, žadina ilgėtis amžinojo gyvenimo ir jau dabar vienija su Dangaus Bažnyčia, švč. Mergele Marija ir visais šventaisiais. Po Eucharistijos esame siunčiami savo darbu ir gyvenimu tęsti Viešpaties misiją ir kurti meile, tiesa ir teisingumu pagrįstą pasaulį.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas