Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija balandį – kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi jų diskriminacija. ARKIVYSKUPIJOS – kad Velykų žinia įkvėptų saugoti gyvenimo dovaną ir puoselėti dvasinius pašaukimus bei šeimos gyvenimą.

Katalikiškos laidotuvės

Mūsų Tėvas tavęs laukia prie savo namų slenksčio; tu įžengsi į Dievo džiaugsmą.

Bažnyčia meldžiasi už visus mirusius, bet iškilmingą pagarbą teikia katalikams, kurie krikščioniškai gyveno, ar bent prieš mirtį atgailojo. Netinka primesti bažnytinių laidotuvių tiems, kurie patys jų nenorėjo arba gyveno ir mirė nekatalikiškai. Bažnytinių apeigų reikalingumą nusprendžia mirusiojo šeima ir Bažnyčia.

 

Pagal bažnytines apeigas nelaidojami tie asmenys, kurie būdami gyvi reiškė viešą priešiškumą Dievui ir jo Bažnyčiai ir iki mirties neparodė jokio atgailos ženklo.

1973 m. Tikėjimo mokymo kongregacijos dekretu leidžiama katalikiškai laidoti viešus nusidėjėlius, kurie prieš mirtį parodė kokius nors atgailos ženklus (viešais nusidėjėliais yra laikomi tie, kurie viešai nesilaikė Dievo bei Bažnyčios įsakymų).

Uolių katalikų paliudyti atgailos ženklai, leidžiantys viešą nusidėjėlį laidoti katalikiškai, yra šie: prašymas pakviesti kunigą (net jeigu jis ir nespėjo atvykti), nuoširdus mušimasis į krūtinę religiniais motyvais, nuoširdus kryžiaus bučiavimas, atsiprašymas dėl papiktinimų ir pan. Vengiant viešo papiktinimo dalyvaujančius laidotuvėse dera apie tai informuoti. Tas pat pasakytina ir apie gyvenusius neteisėtoje santuokoje.

Savižudžiai, iki pasikėsinimo į savo gyvybę viešai kėlę papiktinimą ir nerodę jokių atgailos ženklų, katalikiškai nelaidojami.

Katalikiškos mirusio tikinčiojo laidotuvių apeigos turi būti atliekamos savos parapijos bažnyčioje. Tačiau, jei yra pareikšta kitokia mirusiojo valia ar artimųjų pagrįstas noras, galima, informavus mirusiojo parapijos kleboną, pasirinkti ir kitą bažnyčią, jei tam pritaria pasirinktosios bažnyčios klebonas.

Šv. Mišių šventimas, artimųjų malda mirusiojo intencija yra kilniausia pagalba mirusiajam. Todėl šv. Mišiose už mirusįjį, kurios paprastai švenčiamos laidotuvių dieną, kviečiami dalyvauti ir drauge melstis visi artimieji.

Krikščionys įprastai yra laidojami. Tačiau kremavimas neprieštarauja, kad laidotuvės vyktų bažnyčioje, nebent jei jis buvo norėtas dėl krikščionių tikėjimo „kūno prisikėlimu" paneigimo. Išbarstyti pelenus nėra priimtina.

 

Patariama į laidotuves nešti ne vainikus ar dideles gėlių puokštes, bet vokelyje įteikti mirusiojo artimiesiems auką. Taip bus suteikta reikalinga parama mirusiojo artimiesiems, nes laidotuvės visuomet pareikalauja daug išlaidų.

 

Katalikiškos laidotuvės užsakomos parapijos raštinėje, atvykstant reikia turėti mirties liudijimą, žinoti mirusiojo tėvų vardus bei pavardes.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas