Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

Marijos Legionas

 
Marijos Legionas yra tarptautinis katalikų pasauliečių judėjimas, įkurtas 1921-07-07 Airijos sostinėje Dubline. Jo tikslas - talkininkauti Bažnyčios pasiuntinybei, liudyti ir skelbti mūsų tikėjimą. Marijos Leginas turi šiuos savo bruožus:

  • Bendra malda;
  • Tiksliai apibrėžtas apaštalavimo darbas;
  • Kassavaitinis susitikimas.

 

Ši apaštalavimo forma per vienos kartos gyvenimo laikotarpį apėmė visą pasaulį. Jos nariai skaičiuojami milijonais, veikia tūkstančiai grupių beveik 2000 vyskupijų.
Marijos Legionui gali priklausyti kiekvienas katalikas nuo 18 m. amžiaus, norintis tarnauti Dievui pagal Legiono įstatus. Nariai pagalbininkai - tai asmenys, dėl svarbių priežasčių negalintys tapti aktyviais nariais. Jie neprivalo dalyvauti susirinkimuose, atlikti kokius nors darbus, tačiau kasdien kalba Rožinį bei keletą trumpų Legiono maldų Dievo Motinos intencija. Nariai pagalbininkai struktūroje lygiai taip pat svarbūs kaip ir aktyvieji.

Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje Marijos legionas įkurtas 1999 m. spalio 17 d. Šv. Mišių metu klebonas kun. Jonas Stankevičius pristatė Legiono veiklą ir pakvietė savanorius į susirinkimą. Jame dalyvavo 12 būsimų narių. Susirinkimui vadovavo legionierės iš šv. Antano Paduviečio parapijos: pirmininkė Janina Plaščinskienė ir Aldona Medelinskienė. Susirinkimo metu buvo išrinktas parapijos Marijos legiono vardas „Motina Geroji Patarėja", vadovauti išrinkta Pranciška Šeštokienė, kuri savo pareigas ėjo iki 2002 m. Nuo 2002 m. iki 2008 m. pirmininkės pareigas perėmė Aldona Medelinskienė. Nuo 2008 m. iki šiol parapijos Marijos legiono prezidiumo pirmininkė yra Aldona Mačiulskienė. 2001 - 2004 m. dvasios tėvu buvo vikaras kun. Ričardas Repšys. 2009 - 2015 m. dvasios tėvu buvo kun. jub. Bronius Gimžauskas.

Šiuo metu parapijos Marijos legione yra 10 aktyvių narių ir virš 900 maldos pagalbininkių, kurie kasdien kalba vieną Rožinio dalį ir Tesserą Švč. Mergelės Marjios garbei. Legiono pagrindiniai darbai: šeimų lankymas, kunigo palydėjimas pas ligonius, maldos pagalbininkių lankymas, Švč. Sakramento adoracija Kauno klinikų ir Švč. Sakramento koplyčiose. Už Marijos legiono pagalbininkus ir aktyvias nares kiekvieną pirmą mėnesio šeštadienį, yra aukojamos šv. Mišios.

 

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas