Svetainės medis   Kontaktai  
 
SVEIKI ATVYKĘ!!!

Parapijos  piligriminių kelionių  ataskaita  už  2014  metus

 

1. Sausio 25 d. parapijos aktyvas lankėsi Vilniuje. Arkikatedroje bazilikoje meldėsi Šv. Kazimiero koplyčioje, dalyvavo ekskursijose po arkikatedros požemius ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose, aplankė Šv. Onos bažnyčią, svečiavosi pas brolius bernardinus ir apžiūrėjo Vilniaus bernardinų vienuolyną ir bažnyčią. Taip pat buvo aplankyta Aušros vartų koplyčia, Šv. Dvasios stačiatikių vienuolyno cerkvė, kur saugomos trijų šventųjų Jono, Andriejaus ir Eustachijaus relikvijos, bei Švč. Trejybės Bazilijonų vienuolyno bažnyčia.

2. Bendradarbiaujant su Jono Pauliaus II piligrimų centru, parapijiečiai buvo informuojami apie šio centro organizuojamas piligrimines keliones.

3. Parapijos ministrantai ir kiti parapijos vaikinai buvo kviečiami vykti į Piligriminę kelionę 16-25 m. vaikinams pas Tiberiados brolius į Baltriškių km. 2014 vasario 21-23 dienomis.

4. Gegužės 24 d. parapijos choristai, tarnautojai ir sielovados centro bendradarbiai vyko į piligriminę kelionę po Aukštaitiją. Kelionės metu buvo aplankyta Krekenavos bazilika ir stebuklingasis Švč. M. Marijos su Kūdikiu ant rankų paveikslas, Krekenavos krašto muziejus bei apžvalgos aikštelė, Pašilių stumbrynas, Upytės linų muziejus, Kristaus Karaliaus katedra Panevėžyje, Angelų muziejus Anykščių Sakralinio meno centre ir Anykščių šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčia. Grįžtant piligrimai aplankė Kavarską ir šio miestelio šv. Jono Krikštytojo bažnyčią ir šv. Jono šaltinėlį.

5. Parapijos tikintieji buvo raginami vykti į Šiluvos šventovę dalyvauti kiekvieno mėnesio 13 d. organizuojamose Marijos dienos, balandžio-rugsėjo mėnesių paskutiniaisiais penktadieniais Ligonių dienos pamaldose, o taip pat rugsėjo mėn. į Didžiuosius Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus.

 

2015 m. piligriminių kelionių planas

 1. Kaip ir kasmet, planuojama bendradarbiauti su Jono Pauliaus II piligrimų centru, skleidžiant informaciją apie šio centro organizuojamas piligrimines keliones.

2. Raginti parapijos ministrantus, o taip pat ir kitus jaunuolius 2015 vasario 20-22 dienomis vykti pas Tiberiados brolius į Baltriškių km., kur organizuojamas tradicinis vaikinų savaitgalis.

3. Kviesti parapijiečius, ypač jaunimą, aktyviai dalyvauti atvirų durų dienose, skirtose Pašvęstojo gyvenimo metams, kurios bus organizuojamos 2015 m. balandžio 25 d. visuose vienuolynuose.

4. Skatinti piligrimystę į Šiluvos šventovę, kviečiant parapijos tikinčiuosius dalyvauti kiekvieno mėnesio 13 d. Marijos dienos, o taip pat balandžio-rugsėjo mėnesių paskutiniaisiais penktadieniais Ligonių dienos pamaldose. Rugsėjo mėn. kviesti parapijiečius vykti į Didžiuosius Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje.

5. Gegužės mėn. planuojama tradicinė parapijos aktyvo piligrimystė, skiriama Pašvęstojo gyvenimo metams.

 

Vadovė Živilė Zakarauskienė

  Palaimintojo Teofiliaus Matulionio metai

Kraujo relikvija

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas