Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija balandį – kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi jų diskriminacija. ARKIVYSKUPIJOS – kad Velykų žinia įkvėptų saugoti gyvenimo dovaną ir puoselėti dvasinius pašaukimus bei šeimos gyvenimą.

Vaikų rengimo priimti Sutaikinimo ir PIRMOSIOS Komunijos sakramentus katechetinės VEIKLOS ataskaita už 2018 m.

Vaikų Pirmosios Komunijos katechezei pradėta ruoštis 2018 m. rugsėjo mėnesio pradžioje. Buvo peržiūrėta Kauno arkivyskupijos katechezės programa vaikams, besiruošiantiems priimti Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentus. Programa buvo pritaikyta pagal parapijos poreikius, paruošta katechetės ir patvirtinta parapijos klebono.  Pagal šią programą vaikai visus mokslo metus (nuo rugsėjo iki gegužės) rengiami priimti Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentus. Buvo numatytas pamokų laikas, paruošta metodinė medžiaga - užduočių knygelės vaikams, kurios buvo paredaguotos parapijos katechetės ir parapijos katechetinio metodinio centro vadovės.

Rugsėjo mėn. pradžioje, per šv. Mišias parapijos klebonas skelbė apie Pirmosios Komunijos katechezės pradžią. Rugsėjo mėnesio pirmomis savaitėmis tikybos mokytojai parapijos teritorijoje esančiose mokyklose kvietė 3 - 5 klasių (ir vyresnius) mokinius ruoštis Pirmajai Komunijai savo parapijoje. E. dienyno pagalba buvo išsiųsti arba padalinti kvietimai tėveliams ateiti į susirinkimus parapijos bažnyčioje. Mokyklose taip pat buvo pakabinti plakatai.

 Rugsėjo mėnesio 17 - 18 dienomis parapijos salėje vyko susitikimai su vaikais ir jų tėveliais. Susirinkimų metu su tėveliais bendravo parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius, KMC vadovė s. Inga Rukaitė ir parapijos katechetė Indrė Pamarnackaitė. Susitikimų su tėveliais metu buvo pristatoma rengimosi programa, pasiruošimo etapai, kiti su pasiruošimu susiję klausimai ir atsakoma į susirinkusiųjų klausimus. Buvo išdalintos anketos, kuriose buvo galima pasirinkti vaikui tinkamą pamokėlių laiką. Tėveliai pakviesti visą pasiruošimo laikotarpį sekmadieniais 13 val. kartu su vaikais dalyvauti specialiai vaikams skirtose katechetinėse šv. Mišiose.

Pasirengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams pamokėlės vyko rugsėjo - gruodžio mėnesiais, vieną kartą per savaitę. Sudaryta 11 grupių (maždaug 149 vaikai), per savaitę vyko po 11 pamokų.

Katechezės pamokėlės prasidėjo rugsėjo 22 d. Pirmosios savaitės buvo skirtos susipažinimui ir vaikų supažindinimui su užsiėmimų tikslu - geriau pažinti mylintį Dievą, Jį pamilti ir stengtis gyventi pagal Jo valią, pasiruošti susitikimui su Jėzumi Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentuose. Vyko grupių formavimas, susipažinimas grupėse.

Spalio mėn. iki rudens atostogų buvo gilinamasi į pamatines krikščionybės tikėjimo tiesas: kalbėta apie Dievo slėpinį - Švenčiausiąją Trejybę, apie Dievą, kaip Tėvą ir Kūrėją, kartu gilintasi į žmogaus sukūrimą ir pirmąją nuodėmę. Likus savaitei iki Visų Šventųjų šventės susitikimų metu buvo aptartos maldos, šventumo bei šventųjų bendravimo temos. Spalio 27 - lapkričio 2 d. - moksleivių atostogų laikas.

Po rudens atostogų susitikimai buvo skirti palaipsniui ruoštis Sutaikinimo sakramentui: kalbėta apie bažnyčią - Dievo namus, Jėzų Kristų - mūsų Gelbėtoją, aptarėme 10 Dievo Įsakymų, pabrėžiant Didįjį meilės įsakymą, kalbėjome apie dorybes ir ydas, sakramentus, gilinomės, kas yra Šv. Mišios ir kaip tinkamai dalyvauti Šv. Mišių liturgijoje. Atsižvelgiant į Advento liturginį laikotarpį, buvo įterpta tema apie Adventą kaip Jėzaus gimimo laukimą.

Pamokose, paraleliai su dėstoma tema, vaikai mokomi dalyvauti šv. Mišiose. Mokomi Šv. Mišių atsakymai, giesmės ir t.t. siekiant, kad vaikai galėtų pilnai įsijungti į Eucharistijos šventimą. Kiekvieną sekmadienį 13 val. švenčiamos katechetinės šv. Mišios. Jose norintys vaikai patarnauja, skaito skaitinius, visi jungiasi į giedojimą. Šv. Mišiose gieda vaikų chorelis. Parapijos klebonas homilijos metu veda katechezę vaikams ir jų tėveliams. Kad vaikai aktyviau dalyvautų šv. Mišiose, kiekvieną kartą rodoma skaidrių prezentacija, kurioje yra pateikiama šv. Mišių eiga, maldų ir giesmių tekstai.

Gruodžio 22 - sausio 11 dienomis vyko moksleivių žiemos atostogos.

 

Katechetė

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas